2. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

LAG “VINODOL” objavljuje dana 15.1.2019.g. drugi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi 1.708.436,28 HRK.  Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 15.2.2019.g., a najkasnije do 29.3.2019.g. na adresu:

LAG “VINODOL”, Bribir 46 a, 51253 Bribir.

Natječaj i natječajna dokumentacija:

 1. LAG_natječaj_M_3.1.1.
 2. Obrazac A. Prijavni obrazac
 3. Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore
 4. Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
 5. Prilog II – Lista prihvatljivih troškova
 6. Prilog III – Opis projekta
 7. Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave
 8. Prilog V – Uputa MZOIE
 9. Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
 10. Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi
 11. Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave
 12. Prilog IX – Kriteriji odabira