PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TIP OPERACIJE 8.5.1.

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TIP OPERACIJE 8.5.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. rujna 2020.g. druge izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu se produžuje do 12:00 sati 30. studenoga 2020. godine, a u ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen. Detaljnije pogledajte ovdje.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE POZIVA SVE ZAINTERESIRANE DA SE UKLJUČE U KREIRANJE BAZE PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE POZIVA SVE ZAINTERESIRANE DA SE UKLJUČE U KREIRANJE BAZE PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike.

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, molimo sve zainteresirane strane da se popunjavanjem upitnika uključe u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu, ribarstvo, ali i ruralni prostor općenito.
Predviđena baza projekata bit će osnova za daljnje planiranje i kreiranje mjera usmjerenih ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima, između ostalog i vezanih uz ublažavanje posljedica pandemije COVID-19, odnosno stvaranja gospodarstva otpornijeg na posljedice kriznih situacija.

Prijedloge projekata moguće je prijaviti putem Google obrasca, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine.

Dealjnije na sljedećoj poveznici:

https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/ministarstvo-poljoprivrede-poziva-sve-zainteresirane-da-se-ukljuce-u-kreiranje-baze-projekata-za-financiranje-iz-eu-fondova/4136