REZULTATI 1. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1.1.3. Razvoj i održivost malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG “VINODOL” objavio je  dana 22.3.2018.g. prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 1.1.3. Razvoj i održivost malih poljoprivrednih gospodarstava, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosio je 1.005.102,00 HRK. Visina javne potpore po projektu iznosila je 111.678,00 HRK (15.000,00 EUR).

Na navedeni natječaj prijave su se zaprimale od 6.4 do 10.5.2018.g., pristiglo je ukupno 9 prijava, koje su uspješno prošle administrativnu kontrolu, ocjenjivanje projekata te su odabrane od strane Upravnog odbora LAG-a „VINODOL“ na 2. Sjednici Upravnog odbora LAG-a „VINODOL“ u 2018.g. koja se održala 27.7.2018.g. u Bribiru.

 Za odabrane projekte izdane su Odluke o odabiru projekta. Nakon odabira projekata na LAG razini slijedi postupak dodjele potpore nositeljima projekata koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te će nakon provedene administrativne kontrole od strane Agencije uslijediti izdavanje Odluka o dodjeli sredstava ili Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

LAG „VINODOL“ čestita odabranim nositeljima projekata i želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH NOSITELJA PROJEKATA