1. IZMJENA 7. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

LAG “VINODOL” objavljuje dana 16.12.2022.g. prvu izmjenu sedmog LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Izmjenom LAG Natječaja izmijenjen je rok za početak podnošenja prijave projekata, a isti se nalazi na 18. stranici, u poglavlju 4, pod točkom 4.1 Podnošenje prijave projekta. Novi rok za podnošenje prijave projekata je 16.01.2023. 

Također izmijenjen je i krajnji rok za izmjenu/ispravak natječaja koji se nalazi na 19. stranici, u poglavlju 4, pod točkom 4.2 Izmjena i/ili ispravak Natječaja. Novi krajnji rok za izmjenu i/ili ispravak natječaja je 16.01.2023. 

U ostalim dijelovima LAG Natječaj ostaje neizmijenjen.

Natječaj i natječajna dokumentacija:

Natječajna dokumentacija ostaje neizmijenjena.