SLUŽBENI POSJET IZASLANSTVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE KRALJEVINE MAROKO

SLUŽBENI POSJET IZASLANSTVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE KRALJEVINE MAROKO

Dana 14. rujna 2023. godine, predstavnici Lokalne akcijske grupe „VINODOL“ ugostili su predstavnike Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Maroko u sklopu studijskog posjeta Republici Hrvatskoj.

U sklopu posjeta održan je radni sastanak na kojem su pored predstavnika LAG-a „VINODOL“, Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Maroko sudjelovali i gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog g. Tomislav Cvitković i načelnik Općine Vinodolske općine g. Daniel Grbić.

Na sastanku je, kao primjer dobre prakse, prezentiran rad i rezultati rada LAG-a „VINODOL“, provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a „VINODOL“ 2014.-2020. (uključujući i prijelazno razdoblje 2021. i 2022.g.) kao i priprema za novo programsko razdoblje 2023.-2027.

Također, organiziran je posjet Vinskoj kući Pavlomir i Poljoprivrednoj zadruzi API Kvarner kao primjerima dobre prakse čiji su projekti sufinancirani putem Lokalne razvojne strategije LAG-a „VINODOL“ 2014.-2020.

UKLJUČITE SE U JAVNO SAVJETOVANJE ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 2023.-2027.

UKLJUČITE SE U JAVNO SAVJETOVANJE ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 2023.-2027.

LAG „VINODOL“ izradio je nacrt Lokalne razvojne strategije LAG-a „VINODOL“ za razdoblje 2023.-2027.

Prije upućivanja prijedloga LRS na donošenje Skupštini LAG-a, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Sve zainteresirane molimo da preuzmu radnu verziju dokumenta dostupnu na sljedećoj poveznici:

te da u komentarima dostave prijedloge izmjene ukoliko ih imaju.

Molimo Vas da komentare na dokument dostavite na adresu elektroničke pošte: lag.vinodol@gmail.com najkasnije do 19. rujna 2023. godine do 11:00 sati.