UKLJUČITE SE U JAVNO SAVJETOVANJE ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 2023.-2027.

LAG „VINODOL“ izradio je nacrt Lokalne razvojne strategije LAG-a „VINODOL“ za razdoblje 2023.-2027.

Prije upućivanja prijedloga LRS na donošenje Skupštini LAG-a, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Sve zainteresirane molimo da preuzmu radnu verziju dokumenta dostupnu na sljedećoj poveznici:

te da u komentarima dostave prijedloge izmjene ukoliko ih imaju.

Molimo Vas da komentare na dokument dostavite na adresu elektroničke pošte: lag.vinodol@gmail.com najkasnije do 19. rujna 2023. godine do 11:00 sati.