REZULTATI 7. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

LAG “VINODOL” objavio je dana 30.11.2022.g. sedmi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, referentna oznaka 731100, koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosio je 429.569,37 EUR (3.236.590,40 HRK).

Na navedeni natječaj prijave su se zaprimale od 16.01.2023.g. do 31.03.2023.g., pristiglo je ukupno 7 prijava, koje su uspješno prošle administrativnu kontrolu, ocjenjivanje projekata te su odabrane od strane Upravnog odbora LAG-a „VINODOL“ na 3. sjednici Upravnog odbora LAG-a „VINODOL“ u 2023.g. koja se održala 27.06.2023.g. u Bribiru.

 Za odabrane projekte izdane su Odluke o odabiru projekta. Nakon odabira projekata na LAG razini slijedi postupak dodjele potpore nositeljima projekata koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te će nakon provedene administrativne kontrole od strane Agencije uslijediti izdavanje Odluka o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu ili Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

LAG „VINODOL“ čestita odabranim nositeljima projekata i želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

Datum objave: 13.07.2023.