NASTAVAK PROJEKTA BUSYBEE WORKSHOP

NASTAVAK PROJEKTA BUSYBEE WORKSHOP

Lokalna akcijska grupa „VINODOL“ provodi međuteritorijalni partnerski projekt naziva „BusyBee Workshop“ koji okuplja pet hrvatskih LAG-ova (LAG Bilogora-Papuk, LAG Papuk, LAG Virovitički prsten, LAG „VINODOL“ i LAG Lika). Projekt govori o vrijednostima ruralnog područja te promovira lokalne poljoprivredne proizvode u sklopu gastro ponude, ljepotu i očuvanost područja te tradiciju kao elemente turističkog potencijala područja. Cilj projekta je postići da ruralna područja postanu konkurentna i da na najbolji način iskoriste svoje prednosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 840.750,00 HRK a projekt se financira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“,            unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER«.

U sklopu projekta održano je trodnevno studijsko putovanje (17.–19.6.2022.g.) na čijim su događanjima sudjelovali članovi svih LAG-ova partnera. Na događanjima su sudjelovali sudionici iz različitih sektora (poljoprivrednici, JLS, institucije, razvojne agencije, udruge i ostali gospodarstvenici vezani uz poljoprivrednu proizvodnju).

Događanje je započelo u kulturno informativnom centru Gospić gdje su prvog dana održane stručne prezentacije: Prezentacija Lika Quality sustava, Prezentacija izrade studije razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda i Prezentacija dosadašnjeg iskustva LAG-a Lika u promociji proizvoda iz Lika Quality sustava.  Prvi put predstavljena je javnosti studija razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda koja će biti svojevrstan vodič lokalnim proizvođačima kako marketinški oblikovati i plasirati svoj proizvod, a koja je izrađena kroz projekt suradnje. Studija je dostupna i na web stranicama LAG-a „VINODOL“ (http://lag-vinodol.hr/wp/?page_id=2437).

Istog dana na trgu Nikole Tesle u Gospiću održana je Lička seljačka tržnica uz nastup Folklorne skupine „Degenija“ Gospić kao poveznica lokalne tradicije i kulture.

U popodnevnom dijelu organiziran je posjet primjerima dobre prakse područja LAG-a Lika gdje se prezentirano u teoriji spojilo s praksom na terenu i na taj način zaokružila priča o važnosti stvaranja identiteta područja.

Drugoga dana u kulturno informativnom centru Gospić održano je predavanje Zakonska regulativa za registraciju pružanja ugostiteljskih usluga na OPG-u i prezentacija rada Razvojnog centra Ličko – senjske županije. Sudionici su potom obišli spomenuti Razvojni centar, primjere inovativnih lokalnih proizvoda i primjere marketinškog pozicioniranja na tržištu.

Događanje je bilo spoj teorije i primjera iz prakse te je na taj način zaokružena priča o važnosti stvaranja identiteta područja.

Provedba projekta suradnje završiti će događanjima na području  LAG-a „VINODOL“ sredinom rujna.