Trodnevna radionica „Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj – priprema projekta“

Trodnevna radionica održana je u prostorijama Gradske vijećnice Grada Crikvenice u periodu od 09.prosinca do 11. prosinca 2013.g., u organizaciji konzultantske tvrtke Centum percent d.o.o.

Radionice su bile namijenjene svima koji su željeli steći znanja potrebna za kvalitetnu izradu projektne dokumentacije i vođenje svih postupaka do konačne isplate sredstava po mjerama unutar IPARD programa.

Radionice su se provodile kroz tri dana i obuhvaćale su slijedeće programe:

–          1. dan; priprema projekta za mjere 101 i 103 IPARD programa

–          2. dan; priprema projekta za mjeru 302 IPARD programa

–          3. dan; priprema projekta za mjeru 301.

Polaznici radionica su se kroz konkretne primjere (rad na računalu) upoznali sa svim segmentima prijave na natječaje za navedene mjere IPARD programa, s posebnim osvrtom na izradu projektne dokumentacije, proces prikupljanja ponuda, realizaciju projekta, podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava te administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu prijave i zahtjeva za isplatu od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Jednodnevna radionica „Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj – od ideje do projekta“

Informativna radionica „Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj – od ideje do projekta“ održana je dana 02. prosinca 2013.g. u prostorijama Gradske vijećnice Grada Novi Vinodolski. Radionicu je održala konzultantska tvrtka Centum percent d.o.o.

Radionica je bila namijenjena svima koji su se u jednom danu željeli upoznati s ključnim kriterijima fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj te savladati postupak pripreme i realizacije projekta s ciljem dobivanja EU sredstava.

Sudionici radionice dobili su informacije o mogućnostima ulaganja, općim i specifičnim kriterijima prihvatljivosti po mjerama i sektorima/podmjerama unutar IPARD programa i EAFRD-a, te mogućnosti korištenja sredstava iz Europskog ribarskog fonda (EFF) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF). Polaznicima radionice detaljno su pojašnjeni svi segmenti prijave na natječaje za mjere 101 i 103 te 301 i 302 IPARD programa s posebnim osvrtom na: utvrđivanje prihvatljivosti projekta, pripremu projektne dokumentacije, standarde koje mora ispuniti korisnik i projekt, prikupljanje ponuda, proces obrade prijave u APPRRR, realizaciju projekta, podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava.

Informativna edukacija „EU fondovi – mogućnosti za financiranje projekata“

U petak 22.11.2013.g. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Novi Vinodolski održana je informativna edukacija za članove LAG-a „Vinodol“, kao i za sve druge koji su se željeli informirati o mogućnosti ulaganja te upoznati se sa načinom i sustavom pripreme i provedbe EU projekata.

Sudionici edukacije upoznali su se s LEADER pristupom, mjerama 202 IPARD programa te ulogom LAG-a „VINODOL“ u razvoju ruralnog prostora, a prezentirane su opće informacije o EU fondovima, strateškim dokumentima EU, nacionalnom strateškom okviru i drugim relevantnim strategijama.

Sustav EU fondova u Hrvatskoj prikazan je kroz mogućnosti financiranja projekata iz različitih EU fondova za sve potencijalne krajnje korisnike: Europski poljoprivredni fond (EAFRD), Europski fond za ribarstvo (EFF), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF), Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Europski socijalni fond (ESF).

Edukacija je bila edukativnog tipa i bila je namijenjena svima koji su se željeli u jednom danu informirati o sustavu EU financiranja i pronaći pravi fond za financiranje svojeg projekta, a održale su je stručne konzultantice tvrtki  Centum percent d.o.o. i Plavi partner d.o.o.