1. NATJEČAJ 1.1.3. – RAZVOJ I ODRŽIVOST MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

LAG “VINODOL” objavljuje dana 22.3.2018.g. prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 1.1.3. Razvoj i održivost malih poljoprivrednih gospodarstava, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 1.005.102,00 HRK. Visina javne potpore po projektu iznosi 111.678,00 HRK (15.000,00 EUR). Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 6.4.2018.g., a najkasnije do 10.5.2018.g. na adresu LAG-a “VINODOL”, Bribir 46 a, 51253 Bribir.

Natječaj i natječajna dokumentacija:

 1. LAG_natječaj_M_1.1.3
 2. Obrazac A.Prijavni obrazac
 3. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio
 4. Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio
 5. Obrazac C. Izjava o veličini
 6. Obrazac D. FADN kalkulator
 7. Obrazac E. Zaposlenici
 8. Prilog I Natječajna dokumentacija
 9. Prilog II. Popis proizvoda
 10. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća
 11. Prilog IV. Kriteriji odabira
 12. LRS VINODOL 2014.-2020.