Nastanak LAG-a „VINODOL“

Smatrajući da cijelo područje Vinodola (Grad Crikvenica, Grad Novi Vinodolski i Vinodolska općina) sa svojim ruralnim područjima ima potencijal za razvoj ruralnih aktivnosti i korištenja sredstava EU fondova, Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. pokrenuo je inicijativu za osnivanje LAG-a „VINODOL“. 19. listopada 2012.g. održana je Osnivačka skupština LAG-a „VINODOL“ a 07. prosinca 2012.g. je službeno registrirana udruga utemeljena na važećem Zakonu o udrugama odnosno upisana u Registar udruga RH.

U procesu osnivanja LAG-a „VINODOL“ dobivena je jednoglasna podrška javnog sektora te su sve tri jedinice lokalne samouprave donijele odluku o pristupanju LAG-u „VINODOL“ kao osnivači.

Odlukom Skupštine, 2015. g., LAG se širi i priključuju mu se Grad Bakar, Grad Kraljevica, Općina Čavle i Općina Kostrena, tako da danas djeluje na teritorijalnom području od 7 JLS, ima 44.109 stanovnika na površini od 683 km². Sjedište LAG-a “VINODOL” nalazi se u Bribiru.