POZIV ZA SUDJELOVANJE NA RADIONICI ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a “VINODOL” ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2023.-2027.

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA RADIONICI ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a “VINODOL” ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2023.-2027.

Lokalna akcijska grupa (LAG) “VINODOL” u postupku je izrade Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027.g.
Za izradu Lokalne razvojne strategije ključan je doprinos svih zainteresiranih strana, a veliku ulogu u tome imaju svaki od sektora, javni, gospodarski i civilni.
Ovim putem pozivamo vas na radionicu koja će se održati u petak 03.06.2022.g. u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski na adresi Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski sa početkom u 11:00 sati.

Tema radionice:
– prezentacija osnovne analize područja LAG-a

– izrada SWOT analize


Molimo vas da potvrdite svoj dolazak najkasnije do 02.06.2022.g. na mail: lag.vinodol@gmail.com ili na mobitel: 091/6366-441 (Marija Kolar).