PITANJA I ODGOVORI

Je li prihvatljivo ulaganje u nabavu i postavljanje sanitarnog čvora na čestici u vlasništvu Grada (javna komunalna infrastruktura-javna zelena površina) ili na obalnoj šetnici na kojoj je utvrđeno i upisano pomorsko dobro, a za koji postoji Tipski projekt, te za koji nije potrebno ishođenje građevinske dozvole? Je li navedeno prihvatljivo kao trošak građenja javne zelene površine prema Prilogu II Natječaja?

Postavljanje ili nabava sanitarnog čvora nije rekonstrukcija ili izgradnja javne zelene površine, odnosno nije prihvatljiva vrsta projekta unutar LAG Natječaja 741 LRS LAG.