POZIV ZA SUDJELOVANJE NA TEČAJU POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE

Lokalna akcijska grupa “VINODOL” poziva sve zainteresirane da prisustvuju tečaju POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE – UVOD (u trajanju 6 školskih sati)  koji organizira Savjetodavna služba.

U Program ruralnog razvoja 2014-2020 (PRR) uvrštene su tri IAKS mjere:

  1. mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
  2. mjera 11 Ekološki uzgoj
  3. mjera 13 Plaćanja područjima s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima

Izobrazba je obveza za sve korisnike M10 i M11.Nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,odgovorna osoba ili voditelj proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu obavezni su završiti izobrazbu u trajanju od 18 školskih sati.

Zašto je izobrazba obvezna za M10 i M11?

M10 i M11 su vrlo zahtjevne mjere, pri čemu treba imati na umu da M10 do sada nismo provodili u RH. Kroz izobrazbu se stječe znanje za kvalitetnu provedbu odabranih mjera. Shvaćanjem smisla svake obveze jasniji je cilj za provođenje pojedine mjere kao i krajnji učinak na okoliš u cjelini. Stečeno znanje će istovremeno doprinijeti izbjegavanju situacija kada zbog kršenje obveza dolazi do smanjenja ili uskraćivanja potpore. Izobrazba je besplatna i provodi je Savjetodavna služba.

Tečaj će se održati 25.2.2016.g., u trajanju od 09:00 do 15:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski (2 kat), Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Predavači : Karmen Karlić, Željko Peran, Žarko Mulc, Predrag Janeš

Link za prijavu na tečaj:

http://www.savjetodavna.hr/prijava-polaznika/tecaj/828/prijava/obrazac/

Kontakti:

Predrag Janeš, struč. spec. ing. agr. – stručni savjetnik
Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar

Tel/fax: 051/833-596
Mob: 091/4882-793

E-mail: Predrag.Janes@savjetodavna.hr

Željko Muc, dipl.ing.agr.

rukovoditelj Podružnice
Trg 138. brigade HV broj 4, 51300 Delnice
Primorsko-goranska

Tel/fax: 051/813-186
Mob: 091/4882-791

E-mail: Zarko.Mulc@savjetodavna.hr

 

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.

viša stručna savjetnica (zaštita bilja)
Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d., PP 55, 51211 Matulji
Primorsko-goranska

Tel/fax: 051/274-569
Mob: 091/4882-790

E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr