ODOBREN PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Dana, 26. svibnja 2015.g., Europska komisija je odobrila nova 24 Programa ruralnog razvoja zemalja članica EU, a među njima i naš Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan oko 2.4 milijarde EUR-a, počeo se stvarati još 2012. godine,  a današnje odobrenje predstavlja krunu tog dugotrajnog procesa u koji su bili uključeni domaći stručnjaci, mahom djelatnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razdoblju.
Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.
Do sada smo raspisali natječaje za provedbu operaciju u sklopu 5 mjera, a na još 3 mjere se korisnici prijavljuju zajedno s podnošenjem zahtjeva za izravna plaćanja.
Interes za Programom je zaista velik, čemu najbolje idu u prilog rezultati do sada provedenih natječaja, na koje je pristigao veliki broj prijava, koji je nadmašio sva naša  očekivanja, što  nas iznimno veseli.
U postupku nastajanja Programa nailazili smo na brojne poteškoće, koje smo u suradnji s EK uspješno rješavali. Od pomoći nam nisu bile ni brojne, potpuno pogrešne informacije koje su plasirali pojedini mediji. No svemu tome usprkos, proces smo uspješno priveli kraju, čime započinje jedno novo, nadajmo se uspješno razdoblje u iskorištenju sredstava.
Inače, s današnjim danom odobren je ukupno 51 od 118 Programa ruralnog razdoblja zemalja članica EU. To je još jedan od dokaza kvalitete i rada i uratka, budući je ovo prvi „pravi“ Program ruralnog razvoja koji je RH izradila.
U svojoj današnjoj izjavi, povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj EU-a Phil Hogan naglašava kako se Programima koji su danas doneseni omogućuje financiranje niza dinamičnih projekata, primjerice projekata modernizacije u poljoprivredi i poticanja generacijske obnove u Hrvatskoj i Rumunjskoj.  Naglasio je i kako je povećavanje baze znanja o sektoru poljoprivrede važan aspekt programa ruralnog razvoja.
Drago mi je, kaže,  da se gotovo svim programima donesenima danas podupiru projekti za poticanje inovacija u okviru Europskog inovacijskog partnerstva.

Članak na službenim stranicama Europske komisije možete pogledati ovdje.

OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA MJERU “INVESTICIJA U VINARIJE I MARKETING VINA”

vinogradiObavještavamo zainteresirane korisnike da je u Narodnim novinama br. 52/15  objavljen novi Javni natječaj za Mjeru “Investicija u vinarije i marketing vina”.

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Investicije u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave.

Svi podaci podnositelja prijave koji se vode u upisniku poljoprivrednih gospodarstava i vinogradarskom registru moraju biti točni i ažurirani.

Rok za podnošenje prijava za mjeru Investicija je do 12. lipnja 2015.Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu objavljenu u javnom natječaju: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Investicija«.

Detaljnije možete pogledati ovdje.

OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA MJERU RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

vinogradObavještavamo zainteresirane korisnike da je u Narodnim novinama br. 52/15  objavljen novi Javni natječaj za Mjeru “Restrukturiranje i konverzija vinograda”.

Prihvatljivi podnositelji prijava za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.

Rok za podnošenje prijava za mjeru Restrukturiranje je 12.6.2015.Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijava zajedno s propisanom dokumentacijom se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu). Dostava se vrši na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina, Mjera Restrukturiranje«.

Detaljnije možete pogledati ovdje.