PITANJA I ODGOVORI

“Za upravo otvoreni natječaj za projekat za tip operacije 1.1.3 (podmjera 6.3.1) imam tri pitanja: 1. Uzeo bih u zakup parcelu koja je u ARKODU za smještaj pčelinjaka od privatnog vlasnika 1/1. Ugovor o najmu sklopio kod javnog bilježnika. Iznos zakupa na 10 god (0ko 15.000 kn) naveden u ugovoru se isplaćuje odjednom ili godišnje? Na koji način se priznaje ta operacija?? 2. Na tu parcelu bih smjestio (kupio) drvenu, vrtnu kućicu (3×3) koja bi služila za smještaj pčelarske opreme potrebne na stacionarnom pčelinjaku (do 15.000 kuna). Na nju bih smjestio solarni panel potreban za napajanje pastira, alarma i video nadzora.  Može li ovo biti prihvatljivo u okviru ove mjere?? 3. Znam da auto prikolica nije priznat trošak, ali ako tu prikolicu prilagodim (nadograđenim postoljem) isključivo za košnice (koje bih također kupio,12 kom) koje bi stalno bile na njoj i nju bih takvu selio na pčelinje paše (bez platforme). Da li bi kao takva-Pčelarska prikolica- ta nova auto-prikolica bila prihvatljiv trošak. Za autom, na veće udaljenosti, ne mogu vući traktorsku. Pozdrav”

1. Prihvatljiv je zakup poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke u što spadaju i pčele. Iznos zakupa se mora platiti u roku od 3 godine od donošenja Odluke o odabiru projekta te se u navedenom roku mora podnijeti i konačni Zahtjev za isplatu. Prihvatljivo je platiti iznos zakupa odjednom, ako tako definirano ugovorom između  zakupodavca i zakupnika.

2. Unutar tipa operacije 6.3.1. je prihvatljiva kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

3. Ulaganje u autoprikolicu koja bi služila isključivo za prijenos košnica je prihvatljivo ako je navedeno opisano na takav način u poslovnom planu, te ako će se navedeno i koristiti u svrhe kako je opisano u poslovnom planu.

Poštovani,
Pitanje vezano za aktivnost 2  “kupnja i građenje zatvorenog gospodarskog objekta” u svrhu skladišnog prostora.
Što je potrebno priložiti od papirologije vezano za parcelu na kojoj bi bila dva drvena objekta za skladišni prostor veličine cca 25m2 nevezanih temeljima za tlo?
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru

Sukladno Natječaju za provedbu Mjere 1.1.3. Razvoj i održivost malih poljoprivrednih gospodarstava pod točkom 3.2. Prihvatljive aktivnosti kao jedna od aktivnosti navodi se kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Prilog II. LAG Natječaja).

U Prilogu I LAG Natječaja za provedbu Mjere 1.1.3. navedena je dokumentacija koju nositelj projekta dostavlja prilikom prijave na natječaj.

Prilogom II. Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ propisana je potrebna dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu I. i II. (konačne) rate.

U slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu nositelja projekta, sukladno prethodno navedenom Prilogu II. nositelj projekta dostavlja Ugovor o najmu/koncesiji /zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, od dana podnošenja prijave projekta.

Molimo Vas da pojasnite na koji način je prihvatljiva aktivnost zakup poljoprivrednog zemljišta u sklopu Natječaja LAG-a za mjeru sukladnu tipu operacije 6.3.1. Da li je propisana visina troška kod zakupa, te na koliki rok mora biti sklopljen ugovor o zakupu? Zanima nas na koji način izvršiti realizaciju aktivnosti kao i samo plaćanje – ukoliko će ugovor biti sklopljen na 10 godina da li je ispravno izvršiti plaćanje u roku od 3 (tri) godine od donošenja Odluke o odabiru projekta na LAG razini čime bi se pokrili troškovi zakupa za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Također da li je prihvatljiv zakup zemljišta na koje bi se postavio pčelinjak, te da li je navedeno zemljište potrebno upisati u ARKOD?

Visina troška zakupa poljoprivrednog zemljišta nije propisana LAG natječajem. Ugovor o najmu/zakupu mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina od podnošenja Zahtjeva za potporu ako su u poslovnom planu navedene aktivnosti koje se obavljaju na poljoprivrednom zemljištu koje nije u vlasništvu korisnika. Prihvatljivo je platiti trošak zakupa za svih 10 godina unaprijed, ali navedeno se mora platiti u roku od 3 godine od donošenja Odluke o odabiru projekta te se u navedenom roku mora podnijeti i konačni Zahtjev za isplatu. Prihvatljiv je zakup poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke u što spadaju i pčele. Poljoprivredno zemljište koje je predmet zakupa potrebno je upisati u ARKOD najkasnije kod podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.