EVPG

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (EVPG) je zbroj vrijednosti svih proizvoda biljne i stočarske proizvodnje dobiven množenjem standardnog ekonomskog rezultata (engl. Standard Output – SO) svake pojedine proizvodnje zastupljene na poljoprivrednom gospodarstvu s odgovarajućim brojem jedinica proizvodnje.

SO

Standardni ekonomski rezultat (SO) predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje.  U biljnoj proizvodnji SO se odnosi na jedan hektar, a u stočarskoj proizvodnji se odnosi na grlo stoke, 100 kljunova peradi ili pčelinju zajednicu, a izražen je u kunama i eurima.

Na slijedećoj poveznici možete preuzeti kalkulator za izračun EVPG-a:

https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/poljoprivreda-173/poljoprivredna-politika/kalkulator-za-izracun-evpg-a/13