ISTRAŽIVANJE INTERESA ZA UKLJUČIVANJE U DIGITALNU AGENDU ZA KREATIVNU HRVATSKU

EUROPEAN COMMISIONGrad Novi Vinodolski kao partner Nacionalne koalicije za zapošljavanje u digitalnoj industriji, u suradnji sa udrugom Telecentar iz Zagreba provodi istraživanje interesa za uključivanje u Digitalnu agendu za kreativnu Hrvatsku.

Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku je međusektorsko partnerstvo organizacija i pojedinaca iz civilnog, javnog i privatnog sektora, nastalo s ciljem razvoja kompetencija koje su potrebne na tržištu rada unutar novih informacijsko-komunikacijskih i medijskih tehnologija.

Istraživanju se pridružila i Lokalna akcijska grupa „VINODOL“, te Vas ovim putem pozivamo da se i vi priključite u provedbi ove ključne inicijative Europske Unije.

Istraživanje je namijenjeno djelatnicima odgojno obrazovnih ustanova na razini predškolskog, osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta, studentima i sa ciljem ispitivanja njihovog interesa za sudjelovanje u edukacijama iz područja informacijsko-komunikacijskih i novih medijskih tehnologija. Istraživanje se provodi putem kratkog online anketnog upitnika, koji se nalazi na sljedećoj poveznici.

Istraživanje interesa za uključivanje u Digitalnu agendu za kreativnu Hrvatsku

GRAD NOVI VINODOLSKILAG VINODOL

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 7.1. – PROVEDBA OPERACIJE 7.1.1. „SASTAVLJANJE I AŽURIRANJE PLANOVA ZA RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 25/15, od 06. ožujka 2015. godine, Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti”– provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Prihvatljivi korisnici su općine i gradovi s najviše 10.000 stanovnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem. Prihvatljiva ulaganja su: a) izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada, b) izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada, c) izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.
Sredstva javne potpore iznose ukupno 21.000.000,00 HRK. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Tekst natječaja

Pravilnik

Potrebnu dokumentaciju možete naći ovdje.

JAVNI POZIV MINISTARSTVA TURIZMA ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  • Mjera A  – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti,
  • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C- internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu:

  • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
  • seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge),
  • fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 30. 03. 2015.

Tekst Javnog poziva, Program Javnog poziva, Upute i Obrasce za prijavu možete pronaći na linku http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936 .