PGŽ – Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima

PGŽ – Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima

Predmet ovog javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja:

  • Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstva
  • Mjera 1.1.3 Razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara
  • Mjera 1.1.4. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjem i razvojem diversificiranih djelatnosti
  • Mjera 2.1.2. Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi:

  • u papirnatom obliku
  • uvezen u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica
  • u zatvorenoj omotnici
  • s naznakom naziva i adrese nadležnog Upravnog odjela Županije i predmeta javnog poziva:

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Slogin kula 2, 51 000 Rijeka

Predmet: Mjere ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije

  • podnositelj zahtjev šalje poštom preporučenom pošiljkom (s naznakom datuma i sata predaje poštanskom uredu) ili predaje osobno u pisarnicu Županije u prizemlju zgrade na adresi Slogin kula 2, Rijeka, svaki radni dan od 9:00 do 15:00 sati
  • Zahtjev je potrebno dostaviti do isteka roka za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

https://www.pgz.hr/projekt_program/javni-poziv-za-dodjelu-poptora-poljoprivrednim-gospodarstvima-kroz-sufinanciranje-mjera-ruralnog-razvoja-u-poljoprivredi-pgz-u-2021/