BUSYBEE WORKSHOP

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA SURADNJE: 840.750,00 HRK

FINANCIRANJE: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., provedba Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“, provedba tipa operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti suradnje“ unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta je postići da ruralna područja postanu konkurentna i da na najbolji način iskoriste svoje prednosti što je i osnovna premisa LEADER-a. Projekt govori o vrijednostima ruralnog područja te promovira lokalne poljoprivredne proizvode u sklopu gastro ponude, ljepotu i očuvanost područja te tradiciju kao elemente turističkog potencijala područja.  

Specifični je cilj potaknuti razvoj agroturizma na LAG područjima te poboljšati i promovirati ponudu domaćih lokalnih proizvoda u sklopu turističke ponude, kao i razmjena iskustava lokalnih akcijskih grupa u stvaranju prepoznatljivosti ruralnog područja.

PARTNERI U PROJEKTU

Partneri u projektu su Lokalne akcijske grupe: „Bilogora-Papuk“, „Papuk“, „Virovitički prsten“, „VINODOL“ i „Lika“.

KRAJNJI KORISNICI

Lokalni poljoprivredni proizvođači, mladi poljoprivrednici i žene poljoprivrednici, mladi i nezaposleni, institucije poput turističkih zajednica ruralnog područja, donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, članovi lokalnih akcijskih grupa.

PODRUČJE PROVEDBE

Aktivnosti projekta odvijati će se na područjima LAG partnera: LAG-a „Bilogora-Papuk“ (Daruvar), LAG-a „Papuk“ (Orahovica), LAG-a „VIP“ (Lukač), LAG-a „VINODOL“ (Novi Vinodolski, Crikvenica, Bakar, Općina Vinodolska) i LAG-a „Lika“ (Gospić, Perušić, Karlobag).

KATALOG  LAG-ova  BUSYBEE WORKSHOP

STUDIJA MARKETINŠKOG KONCEPTA – BUSYBEE WORKSHOP

PROMOTIVNI VIDEO

DOGAĐANJA U SKLOPU PROJEKTA

PODRUČJE LAG-ova PAPUK, VIROVITIČKI PRSTEN I BILOGORA-PAPUK