2. IZMJENA 7. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

LAG “VINODOL” objavljuje dana 20.02.2023.g. drugu izmjenu sedmog LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Izmjenom LAG Natječaja produžen je krajnji rok za podnošenje prijave na natječaj, a isti se nalazi na 18. stranici, u poglavlju 4, pod točkom 4.1 Podnošenje prijave projekta. Novi krajnji rok za podnošenje prijave projekata je 31.03.2023. 

U ostalim dijelovima LAG Natječaj ostaje neizmijenjen.

Natječaj i natječajna dokumentacija:

Natječajna dokumentacija ostaje neizmijenjena.