OBJAVLJEN NOVI FADN KALKULATOR (EVPG KALKULATOR)

Na stranicama Savjetodavne službe objavljen je novi FADN kalkulator (EVPG kalkulator).

Ekonomska veličina značajno je povećana u sljedećim segmentima:
– ljekovito i aromatično bilje 
– junad i junice do 2 godine
– mliječe krave
– ostala goveda
– ovce
– koze
– kokoši nesilice i pjetlovi
– pčelinje zajednice
– konji i magarci

Ekonomska veličina značajno je smanjena u sljedećim segmentima:
– sjeme i sadni materijal
– jezgričavo voće
– koštičavo voće
– bobičasto voće
– lupinasto voće
– grožđe (za kvalitetna vina, ostala vina i stolno grožđe)
– junice starije od 2 godine
– rasplodne krmače

U ekonomsku veličinu unešena je i stavka božićnih drvaca.

Preporučamo da prije promjena koje planirate provesti provjerite svoju ekonomsku veličinu u Savjetodavnoj službi.

 

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.1.1. – ZA BILJNU PROIZVODNJU

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 15.2.2018.g. novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 kunaod čega:

  • 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva
  • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe
  • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva
  • 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.  

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektor ratarstva (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje), sektor vinogradarstva te u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Prijave na Natječaj počinju se zaprimati mjesec dana od dana objave kako bi svi potencijalni prijavitelji na vrijeme stigli pripremiti dokumentaciju.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija o provedbi spomenutog Natječaja pronađite ovdje.

„Prvi puta od ulaska u EU raspisujemo natječaj isključivo za sektor biljne proizvodnje iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja RH. Za natječaj smo osigurali 360 milijuna kuna za podizanje konkurentnosti i stvaranja dodane vrijednosti u biljnoj proizvodnji. Ovim sredstvima financirat ćemo mehanizaciju, opremu te skladišta za ratarske kulture, podizanje novih vinograda, proizvodnju industrijskog bilja (poput duhana, uljane repice, suncokreta, soje), proizvodnju ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja te cvijeća i ukrasnog bilja“ – izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju radionice za potencijalne korisnike ovog Natječaja koje će se održati u Osijeku, Bjelovaru, Splitu, Zagrebu i Poreču, a više informacija o održavanju pronađite ovdje.

Na radionice se možete prijaviti putem sljedećeg prijavnog  OBRASCA.

Tekst Natječaja možete preuzeti na sljedećoj POVEZNICI.

STUDIJSKO PUTOVANJE LAG “VINODOL”

Na poziv LAG-a NERETVA, LAG “VINODOL” je za zaposlenike i članove LAG-a organizirao studijsko putovanje “Priprema za provedbu LRS LAG-ova te PRR RH 2014.-2020. sa glavnim naglaskom na Mjeru 19 LEADER-CLLD”  od 2.do 4. veljače u područje LAG-a NERETVA.

Prva stanica studijskog putovanja bila je OPG Tomo Ostojić iz Peračkog Blata gdje je vlasnik OPG-a gosp. Tomo Ostojić predstavio Podmjeru 4.2. „Potpora za ulaganje u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ i njihovu pripremu, prijavu i provedbu projekta ulaganja u pogon za preradu smokava. Na primjeru njihove prerade smokava, sudionici su saznali kako su pripremili projekt i koji su koraci u pripremi za projekte koji će se provoditi u sklopu Podmjere 4.2. Nakon toga usljedio je obilazak i razgledavanje pogona za preradu smokava te kušanja smokve i proizvoda od smokve. Gđa. Marlena Ostojić predstavila je proces branja smokve, sušenja smokve te proces izrade smokvenjaka, džema i umaka od smokava kao i energetskih pločica. 

Sredstva za opremanje objekta osigurana su prijavom na nacionalni Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. iz PRR RH 2014.-2020.  koji  je usklađen   s Mjerom 1.1.2. – Povećanje konkurentnosti prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda iz LRS LAG „VINODOL“ te je na taj način svim prisutnima na konkretnom primjeru pogona za preradu smokava OPG-a Tomo Ostojić predstavljena mjera iz LRS.

Sljedećeg dana na programu bio je posjet rasadniku Prud  te vinariji i kušaonici vina u vlasništvu obitelji Volarević u Metkoviću. Nakon pozdrava i uvodnih riječi domaćin, ujedno i vlasnik Vinarije Volarević g. Mate Volarević  te gđa. Višnja Dall’era  (ispred rasadnika Prud) predstavili su Podmjeru 4.1. i 4.2. – pripremu projekata za provedbu Podmjere 19.2. na primjeru Vinarije i kušaonice Volarević te rasadnika Prud u Metkoviću (Vinogorje Komarna).

Također predstavili su nam projekte sufinancirane iz predpristupnog Programa IPARD i Nacionalnog programa pomoći sektoru vina (tzv. europska Vinska omotnica).

Nakon predavanja i rasprave uslijedio je  obilazak vinarije i kušaonice te rasadnika.

Na području LAG-a „VINODOL“ nalazi se  vinarija, tvrtka „Pavlomir“ d.o.o. iz Novog Vinodolskog u vlasništvu gosp. Miroslava Palinkaša, koja je također financirana iz Mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (tzv. europska Vinska omotnica). Članovi LAG-a „VINODOL“ imali su  priliku upoznati se sa sličnostima i različitostima po pitanju uzgoja vinove loze, prerade grožđa kao i same proizvodnje vina koje njeguju ove dvije obitelji.

Predstavljene podmjere i tipovi operacija usklađene su sa Mjerom 1.1.1 Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i Mjerom 1.1.2 Povećanje konkurentnosti prerade i marketinga poljoprivrednih proivoda iz LRS LAG-a „VINODOL“.

Studijsko putovanje okončano je  u restoranu Lopoč, smještenom nekoliko kilometara od Metkovića, na starom napoleonskom putu prema Vrgorcu u mjestu Momići, općina Kula Norinska gdje su nas ugostili predstavnici LAG-a NERETVA, na čelu s predsjednicom i voditeljicom gđom. Tomislavom Bule – Radaljac.

Nakon uvodnih riječi domaćina, voditeljica LAG-a NERETVA, gđa. Tomislava Bule – Radaljac predstavila nam je LRS LAG-a NERETVA za razdoblje 2014. – 2020. god.

Naglasak izlaganja bio je na razmjeni znanja i iskustava povodom provedbi Lokalnih razvojnih strategija LAG – ova unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja RH, te pripremi za raspisivanje natječaja za područje djelovanja LAG – ova, a u okviru odabranih mjera u razvojnim strategijama, ovisno o području LAG – a.

Svi nazočni složili su se kako je pred LAG – ovima izazovan period u kojem je potrebno ojačati kapacitete kako bi provedba strategija tekla neometano, pri čemu se, kao bitnija komponenta ističe animacija lokalnog stanovništa, koji čine integralni dio strategije, a sve u svrhu što bolje apsorpcije bespovratnih sredstava.

Tom prilikom gđa. Tomislava Bule – Radaljac objasnila nam je kako je područje doline Neretve specifično po tome što je to uglavnom područje izrazito poljoprivredne proizvodnje gdje prevladavaju PG-ovi u kategoriji malih gospodarstva do 3 ha. Tek posljednjih godina se stanovništvo uz samu poljoprivredu polako odmiče prema nepoljoprivrednim djelatnostima. Tako je prilikom izrade LRS LAG-a NERETVA prvenstveni cilj bio, uz osnaženje postojeće poljoprivrede, usmjeriti ulaganja i u povećanje smještajnih kapaciteta čime bi se potakao izletnički turizam kako bi se područje doline Neretve i JLS mogle razvijati, a time i stvarati dodatni prihod poljoprivrednim gospodarstvima, omogućiti dodatno angažiranje radne snage te stvarati nova radna mjesta u nepoljoprivrednim djelatnostima.

Voditeljica LAG-a „VINODOL“ gđa. Silvana Manestar je istakla da suprotno LRS LAG-a NERETVA kojem je prvenstveni cilj usmjeriti ulaganja u unaprijeđenje turizma, specifičnost LAG-a „VINODOL“ je u tome što je jedna od ključnih gospodarskih djelatnosti na području LAG-a upravo turizam, s naglaskom na ruralni turizam te se inovativnost LRS LAG-a „VINODOL“ ogleda u činjenici da se razvoj i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje temelji na diversifikaciji turizma (kao dominantne gospodarske djelatnosti područja) prema poljoprivrednoj proizvodnji a ne obrnuto.

Predstavnice oba LAG-a predstavile su proces usklađivanja LRS kao i akcijske i financijske planove iz LRS.

Dio rasprave odnosio se i na primjere projekata za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ za  kojima vlada veliki interes jedinica lokalne samouprave na području oba LAG-a.

Budući da dobra suradnja dvaju LAG-ova traje od 2014.g. kada se LAG „VINODOL“ na poziv kolega iz LAG-a NERETVE uključio u akcijsku prodaju neretvanskih mandarina „NERETVI ZA DAR“ , na kraju radnog dijela susreta zaključeno je kako je ovo samo jedan u nizu radnih sastanaka ova dva LAG –a gdje su ostvareni vrijedni kontakti, razmjenjena iskustva što predstavlja velik potencijal za  buduću suradnju, kako na gospodarskom, tako i na turističkom planu.

Po završetku predavanja, rasprave i zaključaka druženje je nastavljeno u opuštenijem tonu, uz prezentaciju domaćina, vlasnik restorana Lopoč koji je sve nazočne upoznao sa turističkim programima koji se nude turistima a predstavljaju spoj razgledavanja bogate neretvanske flore i faune kao i sudjelovanje u branju tradicionalnih neretvanskih kultura – mandarina, jagoda i sl., o nakon čega je uslijedio   obilazak i razgledavanje znamenitosti doline Neretve tradicionalnom autohtonom lađom.

Studijko putovanje bila je dobra prilika svim sudionicima da se kroz niz primjera dobre prakse u ruralnom području upoznaju sa spajanjem tradicionalne poljoprivredne proizvodnje sa uslužnim djelatnostima te se na taj način ostvaruje dodana vrijednost samom poljoprivrednom proizvodu i obogaćuje turistička ponuda uz jačanje turističke destinacije. 

Naglasak studijskog putovanja bio je na dvije tradicionalne kulture (smokva i vinova loza) te na ruralnom turizmu, tradicionalnim kulturama i djelatnosti koje kao spoj mogu znatno ojačati područje i pružiti dodatne mogućnost razvoja.