SREBRNA POVELJA ZA RUŽICU VINODOLA

 

Ružica Vinodola - srebrna poveljaRužica Vinodola, manifestacija koja se već jedanaest godina održava na povijesnim i atraktivnim lokacijama na području Vinodolske općine i Grada Novog Vinodolskog, kao kandidat Primorsko-goranske županije osvojila je drugo mjesto – Srebrnu povelju „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske” u kategoriji Ruralno – turističke manifestacije u organizaciji Kluba članova Selo i HF Eko Etno Grupe.

„Suncokret ruralnog turizma Hrvatske” dodjeljuje se najboljim poduzetnicima i projektima u ruralnom turizmu Hrvatske, a ova dodjela okupila je predstavnike obiteljskih gospodarstava i ruralno-turističkih projekata te predstavnike hrvatskih županija koje su nominirale svoje lokalne projekte za ovu nagradu.

Povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka u području turizma, na čelu s predsjednikom dr.sc. Eduardom Kušenom, ocjenilo je stotinjak pristiglih prijava iz 12 županija te dodijelilo 28 nagrada. Nagrade su dodjeljene u 5 kategorija: turistička seljačka gospodarstva, poduzetnici u ruralnom turizmu, ruralno-turistički projekti, ruralno-turističke manifestacije te tradicijska ruralna gastronomija. Također, ocjenjivačka komisija dodjelila je i posebne nagrade pojedinim projektima. Nastavljajući podizati kvalitetu komunikacije o ruralnom turizmu, ova nagrada, poseban naglasak stavlja na još intenzivniju promociju bogatstva ponude i potencijala ruralnog turizma u Hrvatskoj, što je nedvojbeno jedan od ključnih čimbenika prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu.

U Zagrebu nagradu “Suncokret ruralnog turizma Hrvatske” su primili direktori Turističkih zajednica Grada Novog Vinodolskog Vladimir Butković i Vinodolske općine Iris Bruketa.

VAŽNA OBAVIJEST – IZMJENA NATJEČAJA ZA MJERU 2.1 PROIZVODNE INVESTICIJE U AKVAKULTURI

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje izmjenu Natječaja za mjeru „2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi“.

Izmjenom Natječaja mijenja se prilog I „DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU“, dokumentacija pod rednim brojem 10., iznimka iz druge alineje.

Radi navedenih izmjena, rok za podnošenje Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu produžuje se do 14. studenoga 2014.

Napomena: izmjenom natječaja ne mijenja se sadržaj AGRONET aplikacije za podnošenje Zahtjeva za potporu, a korisnici na pitanju gdje se traži učitavanje dokumentacije pod rednim brojem 10. iz Priloga I. Natječaja mogu učitati dokumentaciju sukladno uvjetima i kriterijima kako je propisano izmjenom Natječaja za provedbu mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“ („Narodne novine“ br. 123/14).

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE NAJAVILO NATJEČAJE IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.g.

Iako Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. još uvijek nije dobio službeno odobrenje Europske komisije, Ministarstvo poljoprivrede započelo je postupak objavljivanja natječaja iz nekih mjera. Kako je i prethodno najavljeno u Ministarstvu poljoprivrede, objavljen je natječaj iz Mjere 5, ondosno Podmjere 5.2. namijenjen potporama za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala na poplavljenim područjima Vukovarsko-srijemske županije.

Nakon objave ovog natječaja, do kraja godine očekuje nas objava još njih nekoliko. Kompletan Program ruralnog razvoja na hrvatskom jeziku, kao i indikativnu tablicu objave budućih natječaja možete pronaći ovdje.

Ministarstvo je najavilo sljedeći popis natječaja:

 najava

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PODMJERU 5.2 IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je prvi natječaj za mjeru iz Programa ruralnog razvoja koji se financira sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Natječaj za Podmjeru 5.2 iz Programa ruralnog razvoja – „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ objavljen je u petak, 03. listopada 2014. u Narodnim novinama 118/14 (tekst Natječaja i prilozi), a odnosi se na fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva s područja Vukovarsko-srijemske županije.

U okviru ove mjere poljoprivrednici će moći ostvariti do 100% potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala koje im je u poplavama stradalo, što uključuje: sanaciju zemljišta, izgradnju objekata, popravak ili kupnju poljoprivredne mehanizacije, nabavu domaćih životinja te sadnju višegodišnjeg bilja. Potpora se može dobiti i za troškove konzultanata, sudskih vještaka te za izradu studije izvedivosti, geodetskih podloga i elaborata. Potpora se može ostvariti samo za troškove (račune) koji su nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja i koji se nalaze na Listi prihvatljivih troškova. Nakon što poljoprivrednici dokažu namjensko korištenje sredstava kroz račune u sklopu zahtjeva za isplatu te nakon što Agencija provede administrativnu kontrolu i kontrole na terenu slijedi isplata potpore. Korisnici mogu zatražiti isplatu predujma u iznosu od 50% od odobrenih sredstava, nakon što Agencija donese Odluku o dodjeli sredstava.
Natječaj je otvoren 30 dana od objave u Narodnim novinama, a sve potrebne materijale i informacije možete preuzeti ovdje.