REZULTATI 3. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1.1.1. Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

LAG “VINODOL” objavio je  dana 21.10.2019.g. treći LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 1.1.1. Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, koja je usklađena sa tipom operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosio je 511.285,46 HRK.

Na navedeni natječaj prijave su se zaprimale od 04.11. do 04.12.2019.g., pristigla je ukupno 1 prijava, koja je uspješno prošla administrativnu kontrolu, ocjenjivanje projekata te je odabrana od strane Upravnog odbora LAG-a „VINODOL“ na 1. Sjednici Upravnog odbora LAG-a „VINODOL“ u 2020.g. koja se održala 21.02.2020.g. u Bribiru.

 Za odabrani projekt izdana je Odluka o odabiru projekta. Nakon odabira projekta na LAG razini slijedi postupak dodjele potpore nositelju projekta koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te će nakon provedene administrativne kontrole od strane Agencije uslijediti izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu ili Odluke o odbijanju Zahtjeva za potporu.

LAG „VINODOL“ čestita odabranom nositelju projekta i želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

Datum objave: 09.03.2020.