REZULTATI 6. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1.1.3. Razvoj i održivost malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG “VINODOL” objavio je  dana 13.12.2021.g. šesti LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 1.1.3. Razvoj i održivost malih poljoprivrednih gospodarstava, referentna oznaka 611300, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosio je 1.132.785,00 HRK.

Na navedeni natječaj prijave su se zaprimale od 03.01.2022.g. do 04.02.2022.g., pristiglo je ukupno 5 prijava, koje su uspješno prošle administrativnu kontrolu, ocjenjivanje projekata te su odabrane od strane Upravnog odbora LAG-a „VINODOL“ na 1. sjednici Upravnog odbora LAG-a „VINODOL“ u 2022.g. koja se održala 10.06.2022.g. u Bribiru.

 Za odabrane projekte izdane su Odluke o odabiru projekta. Nakon odabira projekata na LAG razini slijedi postupak dodjele potpore nositeljima projekata koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te će nakon provedene administrativne kontrole od strane Agencije uslijediti izdavanje Odluka o dodjeli sredstava ili Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

LAG „VINODOL“ čestita odabranim nositeljima projekata i želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

Datum objave: 04.07.2022.g.