NOVOSTI

KAKO VAM LAG MOŽE POMOĆI ?

1. IDEJA – Preduvjet dobivanja potpore (bespovratnih sredstava) je imati ideju što želimo napraviti: koji proizvod ili uslugu želimo ponuditi, kome, gdje i kada te što je potrebno da bi proizvod ili uslugu mogli realizirati. 2. PRIJAVA PROJEKTA LAG-u –Read more

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA KROZ SUFINANCIRANJE MJERA RURALNOG RAZVOJA U POLJOPRIVREDI PGŽ U 2017.g.

Primorsko – goranska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2017. godini. Predmet Javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja:  1. Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih iRead more

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020. – MJERA 4

MJERA 4 ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU U sklopu ove mjere prihvatljiva su brojna ulaganja koja su Hrvatskim poljoprivrednicima postala dostupna već za trajanja pretpristupnog programa IPARD. Sada je opseg ulaganja daleko širi. Mjera omogućava brojna ulaganja u primarnu poljoprivredu iRead more

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020. – MJERA 6

MJERA 6 RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA Demografska obnova opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, jedan je od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja. Kako bi se potakao ostanak mladih u ruralnim područjima odnosno njihov povratak iz gradova, nužno je osigurati primjereneRead more

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020. – MJERA 7

MJERA 7 TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA Osiguranjem kvalitetne komunalne i društvene infrastrukture, ruralna područja će opet postati poželjna mjesta za život i rad. To je upravo cilj ove mjere. Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova zaRead more

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020. – MJERA 8

MJERA 8 ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA  Podmjera 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava Tip opreracije Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura  Korisnici Šumoposjednici Trgovačka društva i druge pravneRead more