Cilj LAG-a „VINODOL“

LAG „VINODOL“ je organizacija s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom Lokalnom razvojnom strategijom, čiji članovi dolaze iz tri različita sektora: javni, privatni i civilni, a sve u cilju unapređenja kvalitete života u ruralnom području sukladno LEADER pristupu.

Osnovan je sa osnovnom zadaćom promicanja ukupnog ruralnog područja te unapređenja inicijativa i interesa od važnosti za teritorijalno područje na kojem djeluje, s naglaskom na mogućnost korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

Pritom LAG „VINODOL“ ima izuzetno važnu ulogu u informiranju i upoznavanju članova LAG-a i ostalih poduzetnika s područja LAG-a na promišljanje i pripremu projekata iz EU fondova na način da im se približe mogućnosti ulaganja te razumijevanje načina i sustava pripreme i provedbe projekta. Krajnji cilj je provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a i posljedično povećanje iskorištavanja EU fondova na području LAG-a. 

Kako bi osigurao sredstva za rad, LAG „VINODOL“ se prijavio na 1. natječaj za provedbu Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih razvojnih strategija ruralnog razvoja“ IPARD programa. Prijava na natječaj ocijenjena je pozitivno te je LAG „VINODOL“ 8.7.2013.g. potpisao Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa u maksimalnom iznosu od 900.000,00 kn s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ostvareno pravo na bespovratna financijska sredstva LAG „VINODOL“ koristio je tijekom 2013. i 2014.g.

Kako bi LAG „VINODOL“ osigurao bespovratna sredstva za pripremu i izradu Lokalne razvojne strategije 2014.-2020., prijavio se na javni natječaj u okviru „Mjere 19 LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., za podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“ – provedba tipa operacije 19.1.1., raspisan od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Prijava je izvršena dana 11.7.2015.g. dok je dana 28.9.2015.g. zaprimljena pozitivna Odluka na temelju koje je LAG-u „VINODOL“ dodijeljeno 318.725,40 kn bespovratnih sredstava.

Lokalna razvojna strategija LAG-a „VINODOL“ jest temeljni razvojno strateški dokument koji je nužan za daljnji rad i korištenje sredstava iz određenih mjera Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Lokalna razvojna strategija LAG-a „VINODOL“ obuhvaća prihvatljive projekte sa područja 7 jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u sastavu LAG-a: područje gradova Bakar, Crikvenica, Kraljevica, Novi Vinodolski te područja općina: Čavle, Kostrena i Vinodolska općina. Projekti su prihvatljivi ukoliko su u skladu sa Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020., odnosno mjerama ruralnog razvoja.

Polazeći od pretpostavke da lokalno stanovništvo najbolje zna koje su prednosti i nedostatci područja, LAG koristi lokalne dionike u definiranju ciljeva i određivanja aktivnosti za razvoj cijelog područja. Istodobno LAG pomaže potencijalnim korisnicima u definiranju i pripremi projekata za prijavu na natječaje iz mjera ruralnog razvoja, koji uz podršku LAG-a mogu imati prednost u prijavi na navedene natječaje.

LAG „VINODOL“ je potporno i savjetodavno tijelo čija je osnovna uloga dobro povezivanje i umrežavanje lokalnih dionika.