OBAVIJEST VINOGRADARIMA SA PODRUČJA PGŽ

OBAVIJEST VINOGRADARIMA SA PODRUČJA PGŽ

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescense dorée) NN 48/2018.(NAREDBA) upućuje posjednike vinove loze na području Primorsko-goranske županije (NEZARAŽENO PODRUČJE) da su obvezni provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

• SUSTAVNO PREGLEDAVATI GLAVNE BILJKE DOMAĆINE VINOVU LOZU KRIŽANCE RODA VITIS, OBIČNU PAVITINU, RADI UOČAVANJA SIMPTOMA KOJI UPUĆUJU NA ZARAZU FITOPLAZMOM

• U MATIČNIM NASADIMA I RASADNICIMA VINOVE LOZE REDOVITO PRATITI PRISUTNOST VEKTORA AMERIČKOG CVRČKA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA

• SUZBIJATI VEKTORA AKO SE UTVRDI NJEGOVA PRISUTNOST U VINOGRADIMA, MATIČNIM NASADIMA I RASADNICIMA PREMA NAREDBI

• U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU OBAVEZNO OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA (kontakti FITOINSPEKCIJA RIJEKA 422-805, 377-197, rijeka@mps.hr)

• POSJEDNIK BILJA OBVEZAN JE ZAPUŠTENI VINOGRAD PRIVESTI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI TE GA REDOVITO OBRAĐIVATI I ODRŽAVATIU SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (NN 20/18)

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

https://www.savjetodavna.hr/2019/06/10/obavijest-vinogradarima-94/?fbclid=IwAR2-5NHD-mrgnYr1OTMR1_HsH4MiVXKtNp5rWGOPpbKnOwLU_Ekpke9xRLk

PODUZETNIČKI DANI 2019

PODUZETNIČKI DANI 2019

Poduzetnički dani 2019 održavaju se 25. i 26. 4. 2019. u Novom Vinodolskom.
Inicijatori i organizatori su dječji vrtići Fijolica” Novi Vinodolski, “Radost” Crikvenica i “Cvrčak i mrav” Tribalj. Tri umrežena vrtića provode projekt “Od ideje do ostvarenja” s ciljem poticanja razvoja poduzetničkih kompetencija od najranije dobi.
Detaljnije na slijedećoj poveznici:

http://www.novi-vinodolski.hr/2019/04/23/poduzetnicki-dani-2019-godine/?fbclid=IwAR3v3CAnK52dD3yQDGMDzTVbdOpNhvfoR-QshGw06hONLLtW-l9e_KHLu0A