CRIKVENICA – PREDSTAVLJEN PROGRAM MJERA ZA PODUZETNIKE

22.01.2019.g. u Gradskoj vijećnici Grada Crikvenice predstavljen je program mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice u 2019. g. Sve nazočne pozdravila je gđa. Ivona Matošić Gašparović, zamjenica gradonačelnika Grada Crikvenice istaknuvši da je ovo prvi puta da se mjere predstavljaju prije njihova donošenja, kako bi se mogle što kvalitetnije kreirati, te plasirati poduzetnicima.

Mjere za poticanje razvoja poduzetništva predstavila je gđa. Snježana Sikirić, viša stručna suradnica za gospodarstvo, turizam i projekte, dok su u uvodnom dijelu svoj rad predstavile i potporne institucije koje stoje na usluzi poduzetnicima i surađuju s gradskom upravom, Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) TUNERA, čije je djelovanje predstavila voditeljica, gđa. Sanja Lerga, Lokalna akcijska grupa (LAG) “VINODOL” koju je predstavio voditelj g. Marjan Baričević i Poduzetnički centar “Vinodol” d.o.o. koji je predstavila zamjenica direktora gđa. Margareta Goić Beretin. 

Također, najavljen je projekt „Edukacijom do uspjeha“, dok je mjesec veljača najavljen kao mjesec namjenjen poduzetnicima. Kroz projekt, svake srijede u veljači od 17:00 do 20:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Crikvenice održavati će se besplatne edukacije namijenjene poduzetnicima s temama s kojima se poduzetnici svakodnevno susreću u svom poslovanju.

Prezentacije možete pogledati na sljedećim poveznicama:

LAGUR TUNERA

LAG “VINODOL”

PC “VINODOL” d.o.o.

PREZENTACIJA MJERA 2019.g.

 

REGIONALNE RADIONICE O FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA

Regionalne radionice o financijskim instrumentima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za ruralni razvoj, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), organizira radionice s ciljem predstavljanja financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.: Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj, Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj i Investicijski krediti za ruralni razvoj.

Radionice će se održati prema slijedećem rasporedu:

13.9.2018. HGK ŽK Virovitica, Trg kralja Tomislava 6, Virovitica;
18.9.2018. Općinska vijećnica Brinje, Trg adm. J.V. Podkapelskog 6, Brinje;
*21.9.2018. Gradska Vijećnica Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina;
26.9.2018. Općinska Vijećnica Staro Petrovo Selo, Trg kralja Petra Krešimira 2, Staro Petrovo Selo;
11.10.2018. Gradska Vijećnica Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina;
18. 10. 2018. Gradska Vijećnica Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana 2, Knin
19.10.2018. Ilirsko sjemenište, Glagoljaška ulica, Priko-Omiš;
23.10.2018. HGK ŽK Bjelovar, Petra Preradovića 4/1, Bjelovar;
08.11. 2018. Društveno vatrogasni dom, Trakošćanska 18, Bednja
15.11.2018. Gradska Vijećnica Ogulin, B. Frankopana 11, Ogulin.

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

https://ruralnirazvoj.hr/regionalne-radionice-o-financijskim-instrumentima-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske-2014-2020-2/

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJ LAG-a “VINODOL”

Temeljem članka 36. i članka 41. Statuta Lokalne akcijske grupe „VINODOL“ (u daljnjem tekstu LAG) te odluke Upravnog odbora LAG-a donesene na sjednici 7.11.2018.g.  raspisuje se:

 

JAVNI NATJEČAJ NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO VODITELJ LAG-a „VINODOL“

 

Opis poslova radnog mjesta:

 • obavljanje administrativnih poslova LAG-a sukladno Zakonu, Statutu i općim aktima LAG-a te odlukama Skupštine i Upravnog odbora
 • nadgledanje osoblja i volontera i osiguravanje cjelokupnog upravljanja radi postizanja ciljeva LAG-a
 • vođenje popisa članstva LAG-a
 • predstavljanje LAG-a lokalnim zajednicama, međunarodnim agencijama i donatorima te općoj javnosti
 • razvijanje redovnih radnih planova
 • skrb o provođenju planova i programa rada LAG-a
 • izvještavanje Upravnog odbora i Skupštine o radu te obavljanje drugih poslova sukladno Statutu LAG-a

 Posebni uvjeti:

 • VSS ekonomske struke
 • najmanje 3 godine iskustva u radu na poslovima provođenja projekata iz fondova EU, posebno u provedbi programa ruralnog razvoja
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • komunikacijske vještine
 • sposobnost rada na računalu (Microsoft Word i Excel)
 • vozačka dozvola B kategorije

Mjesto obavljanja poslova ovog radnog mjesta je u Bribiru na adresi LAG-a.

Zapošljavanje se planira radi obavljanja poslova predmetnog radnog mjesta sukladno Statutu LAG-a.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zamolbu
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslika diplome ili uvjerenje fakulteta)
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg se vidi da je položen ispit iz stranog jezika)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 3 godine na poslovima provođenja projekata iz fondova EU s naglaskom na program ruralnog razvoja)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole)

Rok za podnošenje prijave je 7 dana od datuma objave natječaja odnosno od 7. do 14. studenog 2018.g.

Prijave se dostavljaju poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: LAG „VINODOL“, Bribir 46a, 51253 Bribir s naznakom „Prijava na natječaj – na neodređeno vrijeme za radno mjesto Voditelja LAG-a „VINODOL“ ili elektronskim putem na e-mail adresu: lag.vinodol@gmail.com

Kandidatima natječaja smatraju se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Zakašnjele i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Natječaj se objavljuje na web stranici LAG-a „VINODOL“.