NASTAVAK PROJEKTA BUSYBEE WORKSHOP

NASTAVAK PROJEKTA BUSYBEE WORKSHOP

Lokalna akcijska grupa „VINODOL“ provodi međuteritorijalni partnerski projekt naziva „BusyBee Workshop“ koji okuplja pet hrvatskih LAG-ova (LAG Bilogora-Papuk, LAG Papuk, LAG Virovitički prsten, LAG „VINODOL“ i LAG Lika). Projekt govori o vrijednostima ruralnog područja te promovira lokalne poljoprivredne proizvode u sklopu gastro ponude, ljepotu i očuvanost područja te tradiciju kao elemente turističkog potencijala područja. Cilj projekta je postići da ruralna područja postanu konkurentna i da na najbolji način iskoriste svoje prednosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 840.750,00 HRK a projekt se financira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“,            unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER«.

U sklopu projekta održano je trodnevno studijsko putovanje (17.–19.6.2022.g.) na čijim su događanjima sudjelovali članovi svih LAG-ova partnera. Na događanjima su sudjelovali sudionici iz različitih sektora (poljoprivrednici, JLS, institucije, razvojne agencije, udruge i ostali gospodarstvenici vezani uz poljoprivrednu proizvodnju).

Događanje je započelo u kulturno informativnom centru Gospić gdje su prvog dana održane stručne prezentacije: Prezentacija Lika Quality sustava, Prezentacija izrade studije razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda i Prezentacija dosadašnjeg iskustva LAG-a Lika u promociji proizvoda iz Lika Quality sustava.  Prvi put predstavljena je javnosti studija razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda koja će biti svojevrstan vodič lokalnim proizvođačima kako marketinški oblikovati i plasirati svoj proizvod, a koja je izrađena kroz projekt suradnje. Studija je dostupna i na web stranicama LAG-a „VINODOL“ (http://lag-vinodol.hr/wp/?page_id=2437).

Istog dana na trgu Nikole Tesle u Gospiću održana je Lička seljačka tržnica uz nastup Folklorne skupine „Degenija“ Gospić kao poveznica lokalne tradicije i kulture.

U popodnevnom dijelu organiziran je posjet primjerima dobre prakse područja LAG-a Lika gdje se prezentirano u teoriji spojilo s praksom na terenu i na taj način zaokružila priča o važnosti stvaranja identiteta područja.

Drugoga dana u kulturno informativnom centru Gospić održano je predavanje Zakonska regulativa za registraciju pružanja ugostiteljskih usluga na OPG-u i prezentacija rada Razvojnog centra Ličko – senjske županije. Sudionici su potom obišli spomenuti Razvojni centar, primjere inovativnih lokalnih proizvoda i primjere marketinškog pozicioniranja na tržištu.

Događanje je bilo spoj teorije i primjera iz prakse te je na taj način zaokružena priča o važnosti stvaranja identiteta područja.

Provedba projekta suradnje završiti će događanjima na području  LAG-a „VINODOL“ sredinom rujna.

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA RADIONICI ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a “VINODOL” ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2023.-2027.

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA RADIONICI ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a “VINODOL” ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2023.-2027.

Lokalna akcijska grupa (LAG) “VINODOL” u postupku je izrade Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027.g.
Za izradu Lokalne razvojne strategije ključan je doprinos svih zainteresiranih strana, a veliku ulogu u tome imaju svaki od sektora, javni, gospodarski i civilni.
Ovim putem pozivamo vas na radionicu koja će se održati u petak 03.06.2022.g. u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski na adresi Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski sa početkom u 11:00 sati.

Tema radionice:
– prezentacija osnovne analize područja LAG-a

– izrada SWOT analize


Molimo vas da potvrdite svoj dolazak najkasnije do 02.06.2022.g. na mail: lag.vinodol@gmail.com ili na mobitel: 091/6366-441 (Marija Kolar).

RAZMJENA ZNANJA I ISKUSTAVA – BUSYBEE WORKSHOP

RAZMJENA ZNANJA I ISKUSTAVA – BUSYBEE WORKSHOP

Lokalna akcijska grupa „VINODOL“ provodi međuteritorijalni partnerski projekt naziva „BusyBee Workshop“ koji okuplja pet hrvatskih LAG-ova (LAG Bilogora-Papuk, LAG Papuk, LAG Virovitički prsten, LAG „VINODOL“ i LAG Lika). Projekt govori o vrijednostima ruralnog područja te promovira lokalne poljoprivredne proizvode u sklopu gastro ponude, ljepotu i očuvanost područja te tradiciju kao elemente turističkog potencijala područja. Cilj projekta je postići da ruralna područja postanu konkurentna i da na najbolji način iskoriste svoje prednosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 840.750,00 HRK a projekt se financira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“,            unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER«.

U sklopu projekta održano je trodnevno studijsko putovanje (8. – 10.4.2022.g.) na čijim su događanjima sudjelovali članovi i predstavnici svih LAG-ova partnera. Na događanjima je sudjelovalo gotovo 100 sudionika iz različitih sektora (poljoprivrednici, JLS, institucije, razvojne agencije, udruge i ostali gospodarstvenici vezani uz poljoprivrednu proizvodnju).

Događanje je započelo posjetom području LAG-a Papuk, gdje je u Orahovici održana prezentacija orahovačkih vina i predstavljanje vina lokalnih vinara, te obilaskom prirodnih, povijesnih, kulturnih i gospodarskih znamenitosti Orahovice.

Na području LAG-a “Virovitički prsten”, u Vukosavljevici (Općina Špišić Bukovica) održana je radionica o poboljšanju prodaje i promocije lokalnih poljoprivrednih proizvoda i nastupu na tržištu. Radionica je održana u Podrumu Vineda gdje se detaljnije pojasnio proces proizvodnje, postupak brendiranja te utjecaj brendiranja i promocije na povećanje prodaje lokalnih poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu.

Tijekom drugog i trećeg dana, na području LAG-a Bilogora – Papuk, u Daruvaru održano je pet stručnih predavanja: Održivi razvoj ruralnog prostora; Specifičnosti ruralnog turizma s naglaskom na poboljšanje kvalitete usluge turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; Poboljšanje održivosti i konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; Inovativne tehnologije i održiva poljoprivreda sa naglaskom na  ekološki uzgoj, preradu i plasman proizvoda i Proizvodnja sira i prerada mlijeka na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

U centru Daruvara u sklopu događanja organiziran je sajam lokalnih poljoprivrednih proizvoda na kojemu su se predstavili  proizvođači LAG partnera.

Putem studijskih putovanja sudionici upoznaju običaje, kulturu, znamenitosti i gastronomiju svih krajeva Hrvatske.

Projektom se planira posjet području LAG-a Lika dok će projekt završiti događanjima na području  LAG-a „VINODOL“.