PGŽ – Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima

PGŽ – Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima

Predmet ovog javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja:

 • Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstva
 • Mjera 1.1.3 Razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara
 • Mjera 1.1.4. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjem i razvojem diversificiranih djelatnosti
 • Mjera 2.1.2. Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi:

 • u papirnatom obliku
 • uvezen u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica
 • u zatvorenoj omotnici
 • s naznakom naziva i adrese nadležnog Upravnog odjela Županije i predmeta javnog poziva:

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Slogin kula 2, 51 000 Rijeka

Predmet: Mjere ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije

 • podnositelj zahtjev šalje poštom preporučenom pošiljkom (s naznakom datuma i sata predaje poštanskom uredu) ili predaje osobno u pisarnicu Županije u prizemlju zgrade na adresi Slogin kula 2, Rijeka, svaki radni dan od 9:00 do 15:00 sati
 • Zahtjev je potrebno dostaviti do isteka roka za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

https://www.pgz.hr/projekt_program/javni-poziv-za-dodjelu-poptora-poljoprivrednim-gospodarstvima-kroz-sufinanciranje-mjera-ruralnog-razvoja-u-poljoprivredi-pgz-u-2021/

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 07. lipnja 2021. g. treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Prihvatljivi korisnici su:

 • jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
 • javne ustanove dječji vrtići – za projekte dječjih vrtića
 • dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore je 250.000.000,00 HRK od čega:

 • 50.000.000 HRK za sektor tržnica
 • 50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova
 • 100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
 • 50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore po projektu do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je intenzitet javne potpore od 80 do 100%.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

https://www.apprrr.hr/objavljen-novi-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-7-4-1/?fbclid=IwAR3r0275INr1b_dYNW-amHdoncJdm89WGBP6fFYaJtYR5IpDJutWcAK0D40

LAG-u „VINODOL“ ODOBRENA DODATNA SREDSTVA U IZNOSU 4.377.913,61 HRK ZA PRIJELAZNO RAZDOBLJE

LAG-u „VINODOL“ ODOBRENA DODATNA SREDSTVA U IZNOSU 4.377.913,61 HRK ZA PRIJELAZNO RAZDOBLJE

Odlukom Ministrice poljoprivrede o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim lokalnim akcijskim grupama LAG-u „VINODOL“ odobrena su dodatna sredstva u iznosu 4.377.913,61 HRK iz Mjere 19 unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

LAG „VINODOL“ će navedena sredstva koristiti za provedbu Podmjere 19.1. “Pripremna pomoć” (za izradu nove Lokalne razvojne strategije), Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” (za provedbu novih LAG natječaja) i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” (za rad LAG-a) tijekom trajanja prijelaznog razdoblja (2021. i 2022.g.).

Za provedbu novih LAG natječaja u prijelaznom razdoblju LAG-u „VINODOL“ ovom Odlukom stoji na raspolaganju dodatnih 3.422.330,89 HRK.

Ukupno je do sada LAG-u „VINODOL“ za objavu LAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. uz sredstva za prijelazno razdoblje (2021.-2022. godina) odobreno 9.568.100,17 HRK.