REGIONALNE RADIONICE O FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA

Regionalne radionice o financijskim instrumentima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za ruralni razvoj, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), organizira radionice s ciljem predstavljanja financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.: Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj, Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj i Investicijski krediti za ruralni razvoj.

Radionice će se održati prema slijedećem rasporedu:

13.9.2018. HGK ŽK Virovitica, Trg kralja Tomislava 6, Virovitica;
18.9.2018. Općinska vijećnica Brinje, Trg adm. J.V. Podkapelskog 6, Brinje;
*21.9.2018. Gradska Vijećnica Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina;
26.9.2018. Općinska Vijećnica Staro Petrovo Selo, Trg kralja Petra Krešimira 2, Staro Petrovo Selo;
11.10.2018. Gradska Vijećnica Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina;
18. 10. 2018. Gradska Vijećnica Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana 2, Knin
19.10.2018. Ilirsko sjemenište, Glagoljaška ulica, Priko-Omiš;
23.10.2018. HGK ŽK Bjelovar, Petra Preradovića 4/1, Bjelovar;
08.11. 2018. Društveno vatrogasni dom, Trakošćanska 18, Bednja
15.11.2018. Gradska Vijećnica Ogulin, B. Frankopana 11, Ogulin.

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

https://ruralnirazvoj.hr/regionalne-radionice-o-financijskim-instrumentima-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske-2014-2020-2/

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJ LAG-a “VINODOL”

Temeljem članka 36. i članka 41. Statuta Lokalne akcijske grupe „VINODOL“ (u daljnjem tekstu LAG) te odluke Upravnog odbora LAG-a donesene na sjednici 7.11.2018.g.  raspisuje se:

 

JAVNI NATJEČAJ NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO VODITELJ LAG-a „VINODOL“

 

Opis poslova radnog mjesta:

 • obavljanje administrativnih poslova LAG-a sukladno Zakonu, Statutu i općim aktima LAG-a te odlukama Skupštine i Upravnog odbora
 • nadgledanje osoblja i volontera i osiguravanje cjelokupnog upravljanja radi postizanja ciljeva LAG-a
 • vođenje popisa članstva LAG-a
 • predstavljanje LAG-a lokalnim zajednicama, međunarodnim agencijama i donatorima te općoj javnosti
 • razvijanje redovnih radnih planova
 • skrb o provođenju planova i programa rada LAG-a
 • izvještavanje Upravnog odbora i Skupštine o radu te obavljanje drugih poslova sukladno Statutu LAG-a

 Posebni uvjeti:

 • VSS ekonomske struke
 • najmanje 3 godine iskustva u radu na poslovima provođenja projekata iz fondova EU, posebno u provedbi programa ruralnog razvoja
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • komunikacijske vještine
 • sposobnost rada na računalu (Microsoft Word i Excel)
 • vozačka dozvola B kategorije

Mjesto obavljanja poslova ovog radnog mjesta je u Bribiru na adresi LAG-a.

Zapošljavanje se planira radi obavljanja poslova predmetnog radnog mjesta sukladno Statutu LAG-a.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zamolbu
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslika diplome ili uvjerenje fakulteta)
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg se vidi da je položen ispit iz stranog jezika)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 3 godine na poslovima provođenja projekata iz fondova EU s naglaskom na program ruralnog razvoja)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole)

Rok za podnošenje prijave je 7 dana od datuma objave natječaja odnosno od 7. do 14. studenog 2018.g.

Prijave se dostavljaju poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: LAG „VINODOL“, Bribir 46a, 51253 Bribir s naznakom „Prijava na natječaj – na neodređeno vrijeme za radno mjesto Voditelja LAG-a „VINODOL“ ili elektronskim putem na e-mail adresu: lag.vinodol@gmail.com

Kandidatima natječaja smatraju se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Zakašnjele i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Natječaj se objavljuje na web stranici LAG-a „VINODOL“.

 

 

WOMEN IN FINANCE – BESPLATNE RADIONICE U STUDENOM, NOVI VINODOLSKI

STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, uz podršku Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu, poziva vas da se prijavite na radionice koje će se održavati tijekom mjeseca studenog u Gradu Novi Vinodolski, u sklopu projekta Women in Finance (WIF).

Projekt je usmjeren na poboljšanje financijske pismenosti žena poduzetnica i onih koje to žele postati. Osim toga, cilj je i potaknuti osnivanje novih poduzeća, povećati stopu preživljavanja postojećih te potaknuti njihov razvoj.

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

http://www.step.uniri.hr/women-in-finance-novi-vinodolski/

REZULTATI 1. LAG NATJEČAJA – TO 1.1.3.

REZULTATI 1. LAG NATJEČAJA – TO 1.1.3. RAZVOJ I ODRŽIVOST MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

 

LAG “VINODOL” objavio je  dana 22.3.2018.g. prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 1.1.3. Razvoj i održivost malih poljoprivrednih gospodarstava, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosio je 1.005.102,00 HRK. Visina javne potpore po projektu iznosila je 111.678,00 HRK (15.000,00 EUR).

Na navedeni natječaj prijave su se zaprimale od 6.4 do 10.5.2018.g., pristiglo je ukupno 9 prijava, koje su uspješno prošle administrativnu kontrolu, ocjenjivanje projekata te su odabrane od strane Upravnog odbora LAG-a „VINODOL“ na 2. Sjednici Upravnog odbora LAG-a „VINODOL“ u 2018.g. koja se održala 27.7.2018.g. u Bribiru.

 Za odabrane projekte izdane su Odluke o odabiru projekta. Nakon odabira projekata na LAG razini slijedi postupak dodjele potpore nositeljima projekata koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te će nakon provedene administrativne kontrole od strane Agencije uslijediti izdavanje Odluka o dodjeli sredstava ili Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

LAG „VINODOL“ čestita odabranim nositeljima projekata i želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

 

KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH NOSITELJA PROJEKATA