PREDSTAVLJANJE LAG-a “VINODOL” I MJERA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.g., BAKAR, 28.04.2014.g.

fotografijaLokalna akcijska grupa (LAG) „Vinodol“ i mjere ruralnog razvoja 2014.-2020.g. predstavljeni su 28.04.2014.g. u poslovnim prostorijama u Industrijskoj zoni Kukuljanovo d.o.o. (Bakar), a prezentaciji su se odazvali predstavnici Grada Bakra na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Klarićem, kao i predstavnici okolnih općina i gradova.Predsjednik LAG-a „Vinodol“ Ivica Jerčinović objasnio je način osnivanja i razlog nastanka LAG-a „Vinodol“, te prezentirao njegov rad i program, metodologiju po kojoj djeluje te mogućnosti i ciljeve. Voditeljica LAG-a “Vinodol”, Silvana Manestar predstavila je mjere ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020.g. s posebnim naglaskom na mjere koje se očekuju u 2014.g.

 

RADIONICA “LEADER PRISTUP I PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020.g.”, KRK, 25.04.2014.g.

20140425_11131625. travnja 2014.g. u Gradu Krku, u prostorijama “Volsonis”-a, s početkom u 11 sati održana je Radionica za lokalne akcijske grupe (LAG-ove) s područja Primorsko – goranske županije.Radionicu je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede tj. Odjel za lokalne inicijative i razvoj ruralnih područja, a prisutni predavači bili su sljedeći: Ivan Ciprijan (LEADER) i Marijana Živković (PRR 2014 – 2020.g.), a od strane Agencije za plaćanja Ana Gadže (uloga AP u provedbi PRR 2014 – 2020.g.).Glavna tema rasprave bila je način provedbe LEADER pristupa unutar Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020.g.Predstavljen je trenutni nacrt Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020.g., a raspravljalo se i o provedbi LEADER pristupa unutar IPARD programa.

Odrađene teme :

• LEADER mjera unutar Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020.g. za Republiku Hrvatsku

• Program ruralnog razvoja 2014 – 2020.g. za Republiku Hrvatsku

• Provedba mjere 202 (LEADER) unutar IPARD programa

PREDAVANJE “PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.g.”, FUŽINE, 10.04.2014.g.

fotografija10. travnja 2014.g. u 11 sati u Velikoj vijećnici Općine Fužine , u Fužinama, u organizaciji županijske komore Primorsko-goranske županije Hrvatske poljoprivredne komore u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, održano je predavanje „Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.g.“ (predavač g. Dragomir Đević, Ministarstvo poljoprivrede). LAG „Vinodol“ je prisustvovao predavanju sa svoja dva stručna suradnika. Cilj predavanja bio je upoznati sve zainteresirane s Programom ruralnog razvoja 2014.-2020.g., te mogućnošću prijavljivanja projekata u EAFRD. Posebno su bile istaknute Mjere za poljoprivredu i poljoprivrednike, o kojima se na kraju najviše raspravljalo.