POTPISANI UGOVORI O SUFINANCIRANJU RADA LAG-ova PGŽ U 2017.g.

Danas, 8. lipnja u Maloj vijećnici Grada Krka zamjenik župana Petar Mamula i predstavnici četiriju lokalnih akcijskih grupa s područja Primorsko-goranske županije potpisali su ugovore o sufinanciranju rada LAG-ova.

Uz zamjenika Mamulu, ugovore su potpisali predsjednik LAG-a “VINODOL” Ivica Jerčinović, predsjednik LAG-a Kvarnerski otoci Zdenko Kirinčić, dopredsjednica LAG-a Gorski kotar Sanja Čop i predsjednica LAG-a Terra Liburna Anđela Cvjetković.

PGŽ sufinancira rad LAG-ova s ciljem jačanja kapaciteta informiranja i edukacije poduzetnika i javnog sektora za prijavu na natječaje za korištenje sredstava iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Svakom LAG-u dodijeljeno je 100.000 kuna.

LAG-ovi će sudjelovati u aktivnostima edukacije i organizacije stručnih skupova i prezentacija u suradnji s PGŽ i Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije. Organizirat će edukacije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, za osnivanje i poslovanje zadruga te sudjelovati u aktivnostima promocije proizvođača autohtonih proizvoda s područja Primorsko-goranske županije u suradnji s drugim lokalnim akcijskim grupama i Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Lokalne akcijske grupe s našeg područja jedna su od temeljnih informativnih i edukacijskih centara za provedbu Programa ruralnog razvoja RH. Objedinjavaju poduzetnike, JLS i razne udruge civilnog sektora te je njihov rad od interesa za što širu i učinkovitiju provedbu programa.

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA OPERACIJU 4.2.1. – POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1. – „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

1) Natječaj za mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180.000.000 kuna

2) Natječaj za velike korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 120.000.000 kuna

Svrha obaju natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.  

Prihvatljivi korisnici ovih natječaja su:
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, uključujući početnike,
b) fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru,
c) proizvođačke organizacije
priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.  

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Iznos potpore za sektor prerade mesa i mlijeka je od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR, za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR, dok početnici mogu ostvariti najviši iznos potpore od 200.000 EUR.  

Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a počinje teći od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati  i traje do 31. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

Natječaj, listu prihvatljivih troškova, te svu ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.