OSNOVAN PRVI LAGUR U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI!

Osnivačka skupštinaDana 23.5.2016.g. u Crikvenici održana je osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) – eng. FLAG (Fisheries local action group).

LAGUR je partnerstvo javnog, civilnog i gospodarskog sektora u ribarstvu, preradi ribe i akvakulturi osnovano s ciljem razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu, doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima.

LAGUR će koristiti sredstava iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u programskom razdoblju 2014. – 2020., u kojem je na raspolaganju 348,7 milijuna Eura za projekte.

Osnivanjem, LAGUR stječe pravo prijave na natječaj za pripremnu potporu, unutar koje je moguće ostvariti pravo na 700.000,00 kn bespovratnih sredstava za razdoblje od 6 mjeseci, za poslovanje, pripremu Strategije i manje pilot projekte, kao što su npr. ribarski muzeji, izvlačenje brodova iz podmorja, pokretanje ribljih fast-foodova i sl.

Po isteku navedenih 6 mjeseci, osnovani LAGUR prijaviti će se na natječaj iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, iz kojega će moći koristiti sredstva do 2020.g. za provedbu projekata, kao što su npr. obnova ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, brod trgovina – plutajuća trgovina, riblji restoran na brodu sa pušnicom i ribarnicom, srednjoškolski projekt za održivo ribarstvo i sl.

Osnivanje LAGUR-a TUNERA

Ideja za osnivanjem LAGUR-a  (kao i sve potrebne pripremne radnje)  proizašla je iz LAG-a „VINODOL“, koji uspješno posluje od 2013.g.  LAG je okupio ribare, gradove i općine, lučke uprave i udruge kako bi surađivali i zajedno radili na osnivanju LAGUR-a, a kasnije i na projektima.

Osnivači LAGUR-a su pet jedinica lokalne samouprave: Grad Bakar, Grad Crikvenica, Grad Kraljevica, Grad Novi Vinodolski, Općina Kostrena, koje čine ribarstveno područje LAGUR-a, kao i predstavnici gospodarskog sektora ribarstva i predstavnici civilnog sektora.

Na osnivačkoj skupštini izabran je službeni naziv LAGURA – TUNERA, naziv koji je poveznica za cijelo područje LAGURA, koje je u prošlosti bilo poznato po tunerama.

Također je usvojen Poslovnik o radu Skupštine i Statut, izabran Upravni odbor, Predsjednik i Voditelj LAGUR-a TUNERA, koji će biti registriran kao Udruga.

LAGUR-i u EU

Za razliku od ostalih članica EU, Hrvatska po prvi puta ulazi u ovaj način suradnje i organiziranja u ribarstvenom području po načelu lokalnog razvoja vođenog zajednicom. Takav oblik udruživanja uobičajen je u Europi s preko 300 LAGUR-a kao nositelja razvitka ribarskog gospodarstva u lokalnoj zajednici.

Slijedeći koraci

LAGUR-u  TUNERA slijedi prijava na natječaj za pripremnu potporu Ministarstva poljoprivrede kroz koju će se pristupiti izradi Lokalne razvojne strategije ribarstvenog područja LAGUR-a TUNERA.

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI NA ZAJEDNIČKOM PLANIRANJU RURALNOG RAZVOJA GROBINŠTINE IZMEĐU LAG-a TERRA LIBURNA I LAG-a “VINODOL”

Potpisivanje sporazumaU Bribiru je 12. svibnja 2016. potpisan „Sporazum o suradnji LAG „VINODOL“ i LAG „Terra liburna“ za područje Općine Čavle i Općine Jelenje. LAG-ovi su ovim sporazumom uspostavili trajnu suradnju u cilju razvoja općina temeljenom na odrednicama ruralnog razvoja i LEADER/CLLD pristupa. Općina Čavle i Općina Jelenje dio su mikroregije Grobničkog polja, doline Rječine i Grobničkih Alpi, te pripadaju u dva različita LAG-a. Zbog ove specifičnosti potpisan je Sporazum kojim će se omogućiti bolju i uspješniju suradnju uključenih LAG-ova, time i kvalitetniji  ruralni razvoj ovog područja sukladno njegovim specifičnim potrebama i mogućnostima, kao i provedbu Programa ruralnog razvoja Hrvatske 2014.-2020. i provedbi Lokalnih razvojnih strategija LAG-ova.

ODRŽANA KOORDINACIJA LAG-ova PGŽ NA PODRUČJU LAG-a “VINODOL”

Sastanak koordinacije LAG-ova PGŽPrvi sastanak koordinacije LAG-ova PGŽ u 2016.g. održao se 12.5.2016.g. u Bribiru, u sjedištu LAG-a „VINODOL“.

Koordinaciji su nazočili predstavnici Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ, Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj, LAG-ova Gorski kotar, „Kvarnerski otoci“, „Terra liburna“ i “VINODOL”, tvrtke Centum percent d.o.o. za savjetovanje i Poduzetničkog centra “VINODOL” d.o.o.

U sklopu koordinacije održano je predstavljanje LAG-ova Primorsko-goranske županije (LAG Gorski kotar, LAG „Kvarnerski otoci“, LAG „Terra liburna“, LAG „VINODOL“), te su voditelji LAG-ova kroz kratke prezentacije upoznali nazočne s procesom izrade LRS, načinima prikupljanja podataka potrebnih za analizu stanja, problemima s kojima su se susreli prilikom izrade, ciljevima i odabranim mjerama kao i o projektima suradnje).

Također, dogovorena je suradnja između 4 LAG-a i PGŽ za izradu Programa ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije 2017.-2020., provedbom kojeg će se omogućiti financiranje projektnih prijedloga koje nije moguće financirati putem Natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Nakon sastanka sudionici koordinacije posjetili su Vinariju Pavlomir d.o.o., kao primjer dobre prakse te su upoznati sa Projektom „Dovršetak izgradnje podruma i kušaonice vina sa opremanjem kušaonice vinarije PAVLOMIR“ (osigurana sredstva iz „Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.“ kroz mjeru „Investicija u vinarije i marketing vina“) koji je prijavljen uz podršku i pomoć Primorsko-goranske županije, Poduzetničkog centra „VINODOL“ d.o.o. i LAG-a „VINODOL“.