OTVORENA JE JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA PROVEDBE MJERA RURALNOG RAZVOJA PGŽ 2017.-2020.g.

Primorsko – goranska županija putem UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj pokrenula je izradu Programa provedbe Mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije 2017.-2020.g.

Sukladno dinamičkom planu izrade, a temeljem prethodno izrađene Situacijske analize predviđeno je provođenje javne rasprave o Nacrtu Programa provedbe mjera ruralnog razvoja PGŽ 2017.-2020.g.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u javnu raspravu o navedenom dokumentu putem predviđenog obrasca.

Vaše prijedloge i sugestije na predmetni dokument možete dostaviti na email adresu info@cpc.hr najkasnije do 17.studenog 2016.g.

 

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OPERACIJU 7.2.2. – “ULAGANJA U GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 100/16 Natječaj za provedbu podmjere 7.2.– provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, a prihvatljiv projekt/operacija je građenje nerazvrstane ceste. Građenje nerazvrstane ceste prihvatljivo je u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Nadalje, ulaganje je prihvatljivo ako je u skladu sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.2. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenog 2016. do 23. prosinca 2016.

Detaljnije možete pronaći ovdje.