Informacije

Članom LAG-a može postati fizička i pravna osoba u skladu s načelima LEADER metodologije i pravilima LAG-a „VINODOL“.

Fizičkom osobom smatraju se obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i druge fizičke osobe koje gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno, trajno i radi ostvarivanja dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

Fizičke i pravne osobe kao članice LAG-a sudjeluju u radu i aktivnostima LAG-a posredno, putem ovlaštenih predstavnika. Predstavnici člana mogu imati i svoje imenovane zamjene. Predstavnika fizičke i pravne osobe člana udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje fizičke/pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drugačiji način imenovanja. U slučaju promjene osobe koja će predstavljati fizičku/pravnu osobu, ista je dužna o tome pismeno obavijestiti Upravni odbor LAG-a u roku od 15 (petnaest) dana od dana nastale promjene.

Osobe ovlaštene za zastupanje fizičke i pravne osobe dostavljaju vlastoručno potpisnu izjavu o pristupanju u LAG, s preslikom važećeg identifikacijskog dokumenta predstavnika člana.