PITANJA I ODGOVORI

 

Vezano uz prijavu na natječaj 3.1.1. – izgradnja i opremanje dječjeg igrališta, molila bi Vas informaciju da li se hortikultura smatra prihvatljivim troškom ?

Sukladno Prilogu II Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 3.1.1. „Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ navedeno je prihvatljivo pod točkom A.5 Troškovi građenja dječjeg igrališta (također, u Listi dozvoljenih radova vezano uz građenje, isto je prihvatljivo pod točkom D Uređenje okoliša i puteva unutar građevne čestice) i točkom B.5 Troškovi opremanja dječjeg igrališta.

Ovom prilikom Vam se obraćamo u svezi natječaja za provedbu mjere. Naime, naša Udruga osnovana je s ciljem okupljanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osnovno nam je omogućiti povećanje kvalitete njihova života, pružiti podršku i pomoć u ostvarivanju njihovih prava. Budući da neprekidno ulažemo u boljitak naših članova, zamijetili smo Vaš natječaj.  Predmet našeg projekta bila bi nabava fleksibilnog dizala kako bi djeca s invaliditetom na ovom području olakšano mogla ući u more. Upravo zbog specifičnosti samoga projekta zainteresirani smo dali nabava navedenog može uopće biti dio prijave za natječaj ili pak da znamo pisati projekt i obratiti  se nekom drugom izvoru financiranja? Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru.

Sukladno Natječaju za provedbu Mjere 3.1.1. „Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ nositelj projekta mora biti jedan od organizacijskih oblika naveden u točki 2.1 Natječaja – Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati).

U Natječaju, pod točkom 3.1 Prihvatljivi projekti navedeni su svi prihvatljivi projekti za koje se dodjeljuje potpora u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

Također, u Prilogu II Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 3.1.1. „Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ navedeni su dozvoljeni troškovi  a obuhvaćaju A Građenje (izgradnja i rekonstrukcija), B Opremanje, C Opći troškovi i D Ostali prihvatljivi troškovi.

Nabavka fleksibilnog dizala ne nalazi se u Natječaju, pod točkom 3.1 Prihvatljivi projekti niti u Prilogu II, pod točkom B Opremanje.

Molimo Vas za pojašnjenje po pitanju Natječaja za provedbu Mjere 3.1.1. „Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo“. Grad kao prijavitelj ulagao bi na pomorskom dobru  kojim Grad upravlja, a koji nije pod nikakvim režimom koncesija ili koncesijskih odobrenja. Projekt se odnosi na opremanje dječjeg igrališta na pomorskom dobru kojim upravlja Grad . Molimo Vas pojašnjenje po pitanju prihvatljivosti ulaganja kao i Točci II.2.8. Prijavnog obrasca kojim ovakva situacija nije predviđena. Također Vas molimo za pojašnjenje koja dokumentacija je potrebna u ovom slučaju po pitanju vlasništva (imovinsko-pravnih odnosa).

Kako bi navedeno ulaganje bilo prihvatljivo nositelj projekta mora biti vlasnik građevine ili isti mora dokazati pravni interes. Pravni interes u slučaju ulaganja u izgradnju ili rekonstrukciju građevina iz poglavlja 3.1 Natječaja podrazumijeva da ako nositelj projekta nije vlasnik zemljišta/postojeće građevine, nositelj projekta mora imati Ugovor o osnivanju prava građenja ili Ugovor o koncesiji sklopljen na rok od najmanje 10 godina i upisan u zemljišne knjige, računajući od datuma podnošenja prijave projekta.

Pravni interes u slučaju ulaganja isključivo u opremanje građevina iz poglavlja 3.1 Natječaja podrazumijeva da ako nositelj projekta nije vlasnik građevine lokacije ulaganja, nositelj projekta mora imati Ugovor o najmu/služnosti/upravljanju sklopljen na rok od najmanje 10 godina i upisan u zemljišne knjige, računajući od datuma podnošenja prijave projekta.