PITANJA I ODGOVORI

 

Vezano uz prijavu na natječaj 3.1.1. – izgradnja i opremanje dječjeg igrališta, molila bi Vas informaciju da li se hortikultura smatra prihvatljivim troškom ?

Sukladno Prilogu II Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 3.1.1. „Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ navedeno je prihvatljivo pod točkom A.5 Troškovi građenja dječjeg igrališta (također, u Listi dozvoljenih radova vezano uz građenje, isto je prihvatljivo pod točkom D Uređenje okoliša i puteva unutar građevne čestice) i točkom B.5 Troškovi opremanja dječjeg igrališta.

Ovom prilikom Vam se obraćamo u svezi natječaja za provedbu mjere. Naime, naša Udruga osnovana je s ciljem okupljanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osnovno nam je omogućiti povećanje kvalitete njihova života, pružiti podršku i pomoć u ostvarivanju njihovih prava. Budući da neprekidno ulažemo u boljitak naših članova, zamijetili smo Vaš natječaj.  Predmet našeg projekta bila bi nabava fleksibilnog dizala kako bi djeca s invaliditetom na ovom području olakšano mogla ući u more. Upravo zbog specifičnosti samoga projekta zainteresirani smo dali nabava navedenog može uopće biti dio prijave za natječaj ili pak da znamo pisati projekt i obratiti  se nekom drugom izvoru financiranja? Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru.

Sukladno Natječaju za provedbu Mjere 3.1.1. „Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ nositelj projekta mora biti jedan od organizacijskih oblika naveden u točki 2.1 Natječaja – Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati).

U Natječaju, pod točkom 3.1 Prihvatljivi projekti navedeni su svi prihvatljivi projekti za koje se dodjeljuje potpora u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

Također, u Prilogu II Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 3.1.1. „Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ navedeni su dozvoljeni troškovi  a obuhvaćaju A Građenje (izgradnja i rekonstrukcija), B Opremanje, C Opći troškovi i D Ostali prihvatljivi troškovi.

Nabavka fleksibilnog dizala ne nalazi se u Natječaju, pod točkom 3.1 Prihvatljivi projekti niti u Prilogu II, pod točkom B Opremanje.