TREĆE IZMJENE NATJEČAJA ZA TIPOVE OPERACIJA 6.3.1 i 6.1.1

TREĆE IZMJENE NATJEČAJA ZA TIPOVE OPERACIJA 6.3.1 i 6.1.1

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10. siječnja 2022.g. treće izmjene natječaja za tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i tip operacije 6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

U obje operacije mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu od 3. prosinca 2021.g. od 12:00 sati do 31. siječnja 2022.g. do 12:00 sati.

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

https://www.apprrr.hr/trece-izmjene-natjecaja-za-tip-operacije-6-3-1-i-6-1-1/

PREZENTACIJA NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1.1.3. RAZVOJ I ODRŽIVOST MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

PREZENTACIJA NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1.1.3. RAZVOJ I ODRŽIVOST MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Poglavljem 2.3. Animacijska aktivnost, Smjernica za provedbu postupka odabira projekata (verzija 1.1 od 10. listopada 2019. godine) propisano je kako odabrani LAG mora održati radionice vezano uz objavljeni LAG natječaj od dana objave LAG natječaja do dana početka podnošenja Zahtjeva za potporu. Obzirom na novonastale izvanredne okolnosti uzrokovane COVID-19 virusom, omogućena je i opcija objave prezentacije na mrežnim stranicama LAG-a.

Sukladno prethodno navedenom LAG “VINODOL” objavljuje Prezentaciju Natječaja za provedbu Mjere 1.1.3. Razvoj i održivost malih poljoprivrednih gospodarstava koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. koju možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Datum objave: 17.12.2021.

OBJAVLJENA DVA NOVA NATJEČAJA – ZA MALE I MLADE POLJOPRIVREDINIKE IZ MJERE 6 PRR RH

OBJAVLJENA DVA NOVA NATJEČAJA – ZA MALE I MLADE POLJOPRIVREDINIKE IZ MJERE 6 PRR RH

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 12. listopada 2021. godine natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« – provedba tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« i natječaj za provedbu Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima« – provedba tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

https://www.apprrr.hr/objavljena-dva-nova-natjecaja-iz-mjere-6-programa-ruralnog-razvoja/

PLAN OBJAVE NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA DO KRAJA DRUGOG KVARTALA 2022. g.

PLAN OBJAVE NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA DO KRAJA DRUGOG KVARTALA 2022. g.

Do kraja 2021. g. Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s dodjelom bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., čiji je glavni cilj povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača.

Poseban naglasak stavit će se na osiguravanje samodostatnosti odnosno primarnu poljoprivrednu proizvodnju, prvenstveno kroz ulaganja u modernizaciju proizvodnih kapaciteta i povećanje proizvodnje. Dio osiguranih sredstava usmjerit će se i na šumarski sektor te sprječavanje daljnje depopulacije ruralnih područja.

Indikativni plan objave natječaja do kraja drugog kvartala 2022.g. dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://ruralnirazvoj.hr/izmijenjen-je-plan-objave-natjecaja-iz-programa-ruralnog-razvoja-do-kraja-2021-godine/?fbclid=IwAR1a5q-MBzjF_-SOW3X7DNvH8Eu8rBWRyNdD9RaqA6YOdWx9Sm3b24prE3c