OBAVIJEST PČELARIMA – VAŽNO!

OBAVIJEST PČELARIMA – VAŽNO!

Obavještavamo pčelare da su prema Pravilniku o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Narodne novine broj 24/2023) (dalje u tekstu: Pravilnik), u skladu s člankom 39., obavezni najkasnije do 1. prosinca 2023. godine dostaviti ispunjen obrazac iz Priloga III. Godišnja dojava proizvodnih pokazatelja pčelinjaka koji je sastavni dio Pravilnika.

Skrećemo pozornost korisnicima intervencija u sektoru pčelarstva da je člankom 9. Pravilnika propisano da Ministarstvo poljoprivrede nakon zaprimanja i ažuriranja svih zaprimljenih godišnjih dojava pčelara, dostavlja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, popis pčelara koji su ispunili obvezu dostave obrasca godišnje dojave (Prilog III. Godišnja dojava proizvodnih pokazatelja pčelinjaka). U skladu s navedenim, pčelari koji ne budu navedeni u popisu neće moći biti prihvatljivi korisnici intervencija u sektoru pčelarstva i ostvariti potpore unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervencijsku godinu 2024.

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

https://www.apprrr.hr/obavijest-pcelarima/

PROVEDBA POSTUPAKA JAVNE NABAVE – NAJČEŠĆE POGREŠKE

PROVEDBA POSTUPAKA JAVNE NABAVE – NAJČEŠĆE POGREŠKE

Kako bi se smanjile pogreške u pripremi dokumentacije o nabavi, postupku pregleda i ocjene ponuda te izvršenju ugovora o javnoj nabavi, Agencija za plaćanja je  pripremila ažurirane upute s primjerima najčešćih pogreški u svim fazama, a koje su dostupne na stranicama Agencije za plaćanja na sljedećoj poveznici.

Agencija za plaćanja je dosad izvršila provjere više stotina dokumentacija iz provedenih postupaka javne nabave te tijekom tih provjera uočila da se određene vrste pogrešaka učestalo ponavljaju. Kako bismo smanjili broj utvrđenih nepravilnosti i time financijske korekcije u postupcima javne nabave, ovim putem navodimo koje su to vrste pogrešaka.

S obzirom da se najozbiljnije nepravilnosti mogu utvrditi u fazi izvršenja ugovora o javnoj nabavi i time rezultirati primjenom financijskih korekcija, molimo da se tome obrati posebna pozornost.

SLUŽBENI POSJET IZASLANSTVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE KRALJEVINE MAROKO

SLUŽBENI POSJET IZASLANSTVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE KRALJEVINE MAROKO

Dana 14. rujna 2023. godine, predstavnici Lokalne akcijske grupe „VINODOL“ ugostili su predstavnike Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Maroko u sklopu studijskog posjeta Republici Hrvatskoj.

U sklopu posjeta održan je radni sastanak na kojem su pored predstavnika LAG-a „VINODOL“, Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Maroko sudjelovali i gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog g. Tomislav Cvitković i načelnik Općine Vinodolske općine g. Daniel Grbić.

Na sastanku je, kao primjer dobre prakse, prezentiran rad i rezultati rada LAG-a „VINODOL“, provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a „VINODOL“ 2014.-2020. (uključujući i prijelazno razdoblje 2021. i 2022.g.) kao i priprema za novo programsko razdoblje 2023.-2027.

Također, organiziran je posjet Vinskoj kući Pavlomir i Poljoprivrednoj zadruzi API Kvarner kao primjerima dobre prakse čiji su projekti sufinancirani putem Lokalne razvojne strategije LAG-a „VINODOL“ 2014.-2020.

OBJAVLJENE IZMJENE INDIKATIVNOG PLANA OBJAVE NATJEČAJA ZA 2023. g.

OBJAVLJENE IZMJENE INDIKATIVNOG PLANA OBJAVE NATJEČAJA ZA 2023. g.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je izmjene indikativnog plana objave natječaja intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. te preostale natječaje iz Programa ruralnog razvoja, a koji su u planu tijekom 2023. g.

Plan uključuje natječaje u okviru Strateškog plana, kojeg je Europska komisija Hrvatskoj odobrila u listopadu 2022. g.

Za razvoj produktivnije, konkurentnije i otpornije poljoprivredne proizvodnje, ali i unaprjeđenje kvalitete života na ruralnim područjima osigurano je gotovo 3,8 milijardi eura, pri čemu je Vlada RH podignula stopu nacionalnog doprinosa s 15 % na 20 % te na taj način povećala ukupan iznos za petogodišnje razdoblje za 103,5 milijuna eura.

Detaljnije informacije pronađite u izmijenjenom Indikativnom planu natječaja za 2023. godinu.