PREZENTACIJA NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 3.1.1. POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

PREZENTACIJA NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 3.1.1. POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

Poglavljem 2.3. Animacijska aktivnost, Smjernica za provedbu postupka odabira projekata (verzija 1.1 od 10. listopada 2019. godine) propisano je kako odabrani LAG mora održati radionice vezano uz objavljeni LAG natječaj od dana objave LAG natječaja do dana početka podnošenja Zahtjeva za potporu. Obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane COVID-19 virusom, omogućena je i opcija objave prezentacije na mrežnim stranicama LAG-a.

Sukladno prethodno navedenom LAG “VINODOL” objavljuje Prezentaciju Natječaja za provedbu Mjere 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. koju možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Datum objave: 16.12.2022.

IZMJENA NATJEČAJA ZA PROVEDBU OPERACIJA KOJE SE PROVODE PUTEM LRS LAG-ova

IZMJENA NATJEČAJA ZA PROVEDBU OPERACIJA KOJE SE PROVODE PUTEM LRS LAG-ova

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 21. studenog 2022. godine izmjene svih šest natječaja za provedbu operacija koje se provode unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ i to redom kako slijedi:

  • tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ LRS LAG
  • tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ LRS LAG
  • tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ LRS LAG
  • tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ LRS LAG
  • tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ LRS LAG
  • tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ LRS LAG

Predmet izmjena natječaja je produženje roka za provedbu (realizaciju) projekta u cilju što boljeg iskorištenja LEADER mjere, i posljedično EPFRR-a.

Izmjenom svih natječaja, rok za završetak provedbe projekta je 24 ili 36 mjeseci (ovisno o propisanome u svakom pojedinom natječaju) od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine.

Završetak provedbe projekta smatra se dan podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Valja naglasiti da se izmjene odredbi primjenjuju na sve postupke u tijeku bez obzira na to kada su započeti i po kojim pravilima bi trebali biti završeni. Drugim riječima, izmjena odredbi primjenjiva je i na već ugovorene/odobrene projekte.

Aneksi ugovora/izmjena odluka o dodjeli sredstava neće se izrađivati već izmjena natječaja ima pravnu snagu na sve strane u postupku.

Izmjene svih šest natječaja možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

https://www.apprrr.hr/natjecaji-za-provedbu-tipa-operacija-6-3-1-4-1-1-4-2-1-6-1-1-7-4-1-6-4-1-iz-prr-putem-lokalnih-razvojnih-strategija-lag-ova/

ZAVRŠETAK PROJEKTA BUSYBEE WORKSHOP

ZAVRŠETAK PROJEKTA BUSYBEE WORKSHOP

LAG “VINODOL” je u razdoblju od 16.-18.09.2022.g. bio domaćin trodnevnog događanja u sklopu projekta suradnje BusyBee Workshop te je ugostio stotinjak sudionika s područja LAG-ova “Lika”, “Papuk”, “Bilogora-Papuk”, “Virovitički prsten” te “VINODOL”.

LAG “VINODOL” jedan je od partnera u projektu suradnje BusyBee Workshop kojemu je cilj potaknuti razvoj agroturizma na LAG područjima te poboljšati i promovirati ponudu domaćih lokalnih proizvoda u sklopu turističke ponude, kao i razmjena iskustava lokalnih akcijskih grupa u stvaranju prepoznatljivosti ruralnog područja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 840.750,00 HRK, projekt se financira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“, unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER« a provode ga LAG “VINODOL”, LAG „Bilogora – Papuk“, LAG “Papuk”, LAG „Virovitički prsten“ i LAG „Lika“.

Na ovom trodnevnom događanju sudjelovali su predstavnici LAG-ova partnera, Primorsko – goranske županije, JLS-ova, turističkih zajednica i poljoprivredni proizvođači, a program je osim edukativnih radionica i predavanja obuhvaćao i terenske obilaske primjera dobre prakse.

Događanje je započelo u Marini Novi gdje su prvog dana održane stručne prezentacije i radionice: “Prezentacija rada LAG-a “VINODOL”, “Prezentacija rada županijskog Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ i Primorsko-goranske Kašetice”, radionica “Pčele, med, ljudi i budućnost” i radionica “Povezivanje lokalnih poljoprivrednih proizvođača, promocija i distribucija poljoprivrednih proizvoda”.

U popodnevnom dijelu organiziran je posjet Etno hotelskom selu Balatura (Tribalj) kao primjeru dobre prakse razvoja turizma na ruralnom području.

Drugoga dana u prijepodnevnim satima održani su terenski obilasci primjera dobre prakse: Bakarskih prezida (Praputnjak), Pčelarstva Apitrade (Hreljin) i Vinske kuće Pavlomir (Novi Vinodolski).

U završnom dijelu događanja održana je prezentacija “Ruralnog turizma u Vinodolu – pokretač održivog razvoja” i radionica “Autohtone vinske sorte Kvarnera”.

Događanje na području LAG-a “VINODOL” bilo je ujedno i posljednje događanje u sklopu projekta suradnje BusyBee Workshop.

NASTAVAK PROJEKTA BUSYBEE WORKSHOP

NASTAVAK PROJEKTA BUSYBEE WORKSHOP

Lokalna akcijska grupa „VINODOL“ provodi međuteritorijalni partnerski projekt naziva „BusyBee Workshop“ koji okuplja pet hrvatskih LAG-ova (LAG Bilogora-Papuk, LAG Papuk, LAG Virovitički prsten, LAG „VINODOL“ i LAG Lika). Projekt govori o vrijednostima ruralnog područja te promovira lokalne poljoprivredne proizvode u sklopu gastro ponude, ljepotu i očuvanost područja te tradiciju kao elemente turističkog potencijala područja. Cilj projekta je postići da ruralna područja postanu konkurentna i da na najbolji način iskoriste svoje prednosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 840.750,00 HRK a projekt se financira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“,            unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER«.

U sklopu projekta održano je trodnevno studijsko putovanje (17.–19.6.2022.g.) na čijim su događanjima sudjelovali članovi svih LAG-ova partnera. Na događanjima su sudjelovali sudionici iz različitih sektora (poljoprivrednici, JLS, institucije, razvojne agencije, udruge i ostali gospodarstvenici vezani uz poljoprivrednu proizvodnju).

Događanje je započelo u kulturno informativnom centru Gospić gdje su prvog dana održane stručne prezentacije: Prezentacija Lika Quality sustava, Prezentacija izrade studije razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda i Prezentacija dosadašnjeg iskustva LAG-a Lika u promociji proizvoda iz Lika Quality sustava.  Prvi put predstavljena je javnosti studija razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda koja će biti svojevrstan vodič lokalnim proizvođačima kako marketinški oblikovati i plasirati svoj proizvod, a koja je izrađena kroz projekt suradnje. Studija je dostupna i na web stranicama LAG-a „VINODOL“ (http://lag-vinodol.hr/wp/?page_id=2437).

Istog dana na trgu Nikole Tesle u Gospiću održana je Lička seljačka tržnica uz nastup Folklorne skupine „Degenija“ Gospić kao poveznica lokalne tradicije i kulture.

U popodnevnom dijelu organiziran je posjet primjerima dobre prakse područja LAG-a Lika gdje se prezentirano u teoriji spojilo s praksom na terenu i na taj način zaokružila priča o važnosti stvaranja identiteta područja.

Drugoga dana u kulturno informativnom centru Gospić održano je predavanje Zakonska regulativa za registraciju pružanja ugostiteljskih usluga na OPG-u i prezentacija rada Razvojnog centra Ličko – senjske županije. Sudionici su potom obišli spomenuti Razvojni centar, primjere inovativnih lokalnih proizvoda i primjere marketinškog pozicioniranja na tržištu.

Događanje je bilo spoj teorije i primjera iz prakse te je na taj način zaokružena priča o važnosti stvaranja identiteta područja.

Provedba projekta suradnje završiti će događanjima na području  LAG-a „VINODOL“ sredinom rujna.