POZIV NA RADIONICU ZA 7. LAG NATJEČAJ – MJERA 3.1.1.

U okviru animacijskih aktivnosti vezanih uz 7. LAG natječaj za provedbu Mjere 3.1.1. “Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. održati će se radionica za potencijalne korisnike u petak 16. prosinca 2022. g. sa početkom u 09:00 sati, u uredu LAG-a “VINODOL”, na adresi Bribir 46 a, 51253 Bribir.

Napomena: molimo Vas potvrdu dolaska na e-mail: lag.vinodol@gmail.com ili na mob.: 091/6366-441 Marija Kolar.