PLAN OBJAVE NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA DO KRAJA DRUGOG KVARTALA 2022. g.

Do kraja 2021. g. Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s dodjelom bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., čiji je glavni cilj povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača.

Poseban naglasak stavit će se na osiguravanje samodostatnosti odnosno primarnu poljoprivrednu proizvodnju, prvenstveno kroz ulaganja u modernizaciju proizvodnih kapaciteta i povećanje proizvodnje. Dio osiguranih sredstava usmjerit će se i na šumarski sektor te sprječavanje daljnje depopulacije ruralnih područja.

Indikativni plan objave natječaja do kraja drugog kvartala 2022.g. dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://ruralnirazvoj.hr/izmijenjen-je-plan-objave-natjecaja-iz-programa-ruralnog-razvoja-do-kraja-2021-godine/?fbclid=IwAR1a5q-MBzjF_-SOW3X7DNvH8Eu8rBWRyNdD9RaqA6YOdWx9Sm3b24prE3c