JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE objavio je Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko – goranske županije u 2019.g.

Predmet ovog javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja:

1. Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstva

2. Mjera 1.5.1. Razvoj postojećih oznaka kvalitete te uvođenje certifikata i novih regionalnih oznaka kvalitete

3. Mjera 2.1.2. Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti

4. Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja

Rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje je 60 dana od dana objave Javnog poziva na web stranicama Primorsko-goranske županije na kojima je naznačen dan objave natječaja (01.04.2019.g.). Rok počinje teći sljedeći dan od dana objave.

Detalje Javnog poziva možete pogledati na sljedećoj poveznici:

https://www.pgz.hr/Natjecaji