KAKO VAM LAG MOŽE POMOĆI ?

1. IDEJA – Preduvjet dobivanja potpore (bespovratnih sredstava) je imati ideju što želimo napraviti: koji proizvod ili uslugu želimo ponuditi, kome, gdje i kada te što je potrebno da bi proizvod ili uslugu mogli realizirati.

2. OBJAVA LAG NATJEČAJA – LAG natječaj, s pripadajućim prilozima i obrascima, obvezno se objavljuje na mrežnoj stranici odabranog LAG-a. Natječajem se određuju uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira, visina potpore, prihvatljivi troškovi, rokovi za projavu i provedbu i sl.

3. PRIJAVA NA LAG NATJEČAJ – sukladno uvjetima natječaja nositelj projekta podnosi prijavu u propisanom roku.

4. OBRADA LAG NATJEČAJA – Po isteku roka za podnošenje prijava LAG zaprima projekte, upisuje podatke u evidencijske obrasce, te provjerava projekte kroz Analizu I i II, ocjenjuje ih i zatim daje Upravnom odboru na odabir. Cilj Analiza je utvrditi pravovremenost i potpunost prijave te prihvatljivost nositelja projekta sukladno odredbama propisanim LAG natječajem.

5. DONOŠENJE ODLUKA NA LAG RAZINI – Upravni odbor na sjednici donosi odluke o odabiru /odbijanju projekata, vodeći računa o nepristranosti i povjerljivosti, načelu ravnopravnosti prilikom odlučivanja te o sukobu interesa.

6. PRIJAVA PROJEKATA APPRRR – nakon završenog postupka odabira i izdanih odluka LAG u ime i za račun nositelja projekata podnosi Zahtjev za potporu za odabrane projekte putem AGRONET-a.

7. DONOŠENJE ODLUKA NA RAZINI APPRRR – administrativnu kontrolu drugog dijela Zahtjeva za potporu provodi APPRRR i donosi Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

8. PROVEDBA PROJEKTA – Korisnik potpore mora projekt realizirati u ugovorenom roku. Potpora se isplaćuje u ugovorenim rokovima prema zahtjevima za isplatu. Korisnik potpore dužan je podnositi izvještaje o rezultatima i učincima projekta u skladu s ugovorom.