PRODUŽENI ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TIPOVE OPERACIJA 8.5.1. i 4.1.1.

S obzirom na povećani interes korisnika i dodatne zahtjeve za produženje krajnjeg roka za prijavu, dana 27. studenog 2020. g. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene dvaju Natječaja za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja kojima se produžuju rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu.Drugim izmjenama Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir, produžen je rok za podnošenje zahtjeva za potporu sa 30. studenog 2020. g. na 31. prosinca 2020. g. do 12:00 sati, a u ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen. Trećim izmjenama Natječaja za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ produžuje se rok za zaprimanje Zahtjeva za potporu sa 30. studenog 2020. g. na 31. prosinca 2020. g. do 12:00 sati, a u ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

https://www.apprrr.hr/produzeni-rokovi-za-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-za-tipove-operacija-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojina-i-sumskih-kultura-i-4-1-1-restrukturiranje-moderniz/