PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU U BAZU EU PROJEKATA

Ministarstvo poljoprivrede provodi prikupljanje projektnih prijedloga za financiranje u poljoprivredi, ruralnom razvoju, šumarstvu i ribarstvu čiji je inicijalni rok za prijavu bio 30. rujna, no zbog iznimnog interesa potencijalnih korisnika, a u cilju kvalitetne pripreme programskih dokumenata, strategija i planova, s posebnim naglaskom na programiranje prijelaznog i slijedećeg programskog razdoblja, omogućeno je produljenje inicijalnog roka za još dva tjedna, odnosno do 14. listopada.

Do sada je prijavljeno 1.998 projekata vrijednih više od 3,35 milijardi eura. Detaljnije na sljedećoj poveznici:

https://ruralnirazvoj.hr/produljenje-roka-za-prijavu-u-bazu-eu-projekata-izniman-interes-rezultirao-je-s-1-998-prijavljenih-projekata-vrijednih-vise-od-335-milijardi-eura/