OBJAVLJEN INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2021.g.

OBJAVLJEN INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2021.g.

Ministarstvo poljoprivrede i u 2021. godini nastavlja s dodjelom bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. kroz 27 natječaja, čiji je glavni cilj povećanje konkurentnosti ponajprije poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, a korisnicima je na raspolaganju više od 2,4 milijarde kuna. Poseban naglasak stavit će se na osiguravanje samodostatnosti odnosno primarnu poljoprivrednu proizvodnju, prvenstveno kroz ulaganja u modernizaciju i povećanje obima proizvodnje, za koju je osigurano više od četvrtine ukupnog iznosa (620 milijuna kuna). Dio osiguranih sredstava usmjerit će se i na šumarski sektor, jačanje društvene infrastrukture te sprječavanje daljnje depopulacije ruralnih područja.

Indikativni plan objave natječaja 2021. je dokument koji će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a pogledajte ga ovdje.

PRODUŽENI ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TIPOVE OPERACIJA 8.5.1. i 4.1.1.

PRODUŽENI ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TIPOVE OPERACIJA 8.5.1. i 4.1.1.

S obzirom na povećani interes korisnika i dodatne zahtjeve za produženje krajnjeg roka za prijavu, dana 27. studenog 2020. g. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene dvaju Natječaja za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja kojima se produžuju rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu.Drugim izmjenama Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir, produžen je rok za podnošenje zahtjeva za potporu sa 30. studenog 2020. g. na 31. prosinca 2020. g. do 12:00 sati, a u ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen. Trećim izmjenama Natječaja za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ produžuje se rok za zaprimanje Zahtjeva za potporu sa 30. studenog 2020. g. na 31. prosinca 2020. g. do 12:00 sati, a u ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Detaljnije na sljedećoj poveznici:

https://www.apprrr.hr/produzeni-rokovi-za-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-za-tipove-operacija-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojina-i-sumskih-kultura-i-4-1-1-restrukturiranje-moderniz/

PREZENTACIJA NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 3.1.1. POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

PREZENTACIJA NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 3.1.1. POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

Poglavljem 2.3. Animacijska aktivnost, Smjernica za provedbu postupka odabira projekata (verzija 1.1 od 10. listopada 2019. godine) propisano je kako odabrani LAG mora održati radionice vezano uz objavljeni LAG natječaj od dana objave LAG natječaja do dana početka podnošenja Zahtjeva za potporu. Obzirom na novonastale izvanredne okolnosti uzrokovane COVID-19 virusom, omogućena je i opcija objave prezentacije na mrežnim stranicama LAG-a.

Sukladno prethodno navedenom LAG “VINODOL” objavljuje Prezentaciju Natječaja za provedbu Mjere 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. koju možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Datum objave: 16.11.2020.